Tuberkulóza

Publikačný tabuľkový výstup obsahuje údaje o absolútnom i relatívnom počte novodiagnostikovaných prípadov pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy v Slovenskej republike. Uvádza počet nových prípadov tuberkulózy a recidív triedených podľa pohlavia, veku a trvalého bydliska pacienta.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 


  • Tuberkulóza v Slovenskej republike 2019
    • publikačné tabuľkové výstupy (181 kB) (370 kB) Dátum publikovania: 22.12.2020
  • Tuberkulóza v Slovenskej republike 2018
    • publikačné tabuľkové výstupy (181 kB) (338 kB) Dátum publikovania: 16.07.2021
  • Tuberkulóza v Slovenskej republike 2017
    • publikačné tabuľkové výstupy (181 kB) (304 kB) Dátum publikovania: 16.07.2021


Dátum poslednej aktualizácie: 28.07.2021