Datasety spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike

Datasety spotreby humánnych liekov obsahujú zoznam vydaných liekov na úroveň ŠÚKL kódu lieku s uvedením množstva balení. Umožňujú vytváranie vlastných výberov a triedenie podľa položiek – ATC skupina lieku, kód lieku, štát výrobcu, názov výrobcu a typ výdaja lieku.

Od 1. 1. 2020 sa zmenila štruktúra zverejňovaných údajov v nadväznosti na Program publikovania štatistických výstupov pre rok 2020. Údaje spracované za rok 2020 a ďalšie roky sa zverejňujú priebežne na štvrťročnej báze na úroveň kódov liekov vyjadrených v počte balení. Dôvodom je minimalizácia rizika nepriamej identifikácie o zľave z maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni, resp. informácie chránenej obchodným tajomstvom týkajúcej sa cien dojednaných medzi držiteľmi registrácie a distribútormi.

Periodicita: štvrťročne
 • Spotreba humánnych liekov v SR
  • 4. štvrťrok 2021 4. štvrťrok 2021 (XLSX, 2,2 MB) (2,2 MB) 4. štvrťrok 2021 (ODS, 1,6 MB) (1,6 MB) Dátum publikovania: 27.04.2022

  • 3. štvrťrok 2021 3. štvrťrok 2021 (XLSX, 2,2 MB) (2,2 MB) 3. štvrťrok 2021 (ODS, 1,6 MB) (1,6 MB) Aktualizované: 27.04.2022

  • 2. štvrťrok 2021 2. štvrťrok 2021 (XLSX, 2,2 MB) (2,2 MB) 2. štvrťrok 2021 (ODS, 1,6 MB) (1,6 MB) Aktualizované: 27.04.2022

  • 1. štvrťrok 2021 1. štvrťrok 2021 (XLSX, 2,2 MB) (2,2 MB) 1. štvrťrok 2021 (ODS, 1,6 MB) (1,6 MB) Aktualizované: 27.04.2022

  • 4. štvrťrok 2020 4. štvrťrok 2020 (XLSX, 2,0 MB) (2,0 MB) 4. štvrťrok 2020 (ODS, 1,5 MB) (1,5 MB) Aktualizované: 22.09.2021

  • 3. štvrťrok 2020 3. štvrťrok 2020 (XLSX, 2,0 MB) (2,0 MB) 3. štvrťrok 2020 (ODS, 1,5 MB) (1,5 MB) Aktualizované: 22.09.2021

  • 2. štvrťrok 2020 2. štvrťrok 2020 (XLSX, 2,1 MB) (2,1 MB) 2. štvrťrok 2020 (ODS, 1,5 MB) (1,5 MB) Aktualizované: 22.09.2021

  • 1. štvrťrok 2020 1. štvrťrok 2020 (XLSX, 2,0 MB) (2,0 MB) 1. štvrťrok 2020 (ODS, 1,5 MB) (1,5 MB) Aktualizované: 22.09.2021

  • Poznámka: Od r. 2020 sú datasety zverejňované po samostatných štvrťrokoch

  • rok 2019 rok 2019 (XLSX, 3,2 MB) (3,2 MB) rok 2019 (ODS, 2,5 MB) (2,5 MB) Dátum publikovania: 15.4.2020

  • rok 2018 rok 2018 (XLSX, 3,4 MB) (3,4 MB) rok 2018 (ODS, 2,8 MB) (2,8 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

  • rok 2017 rok 2017 (XLSX, 3,4 MB) (3,4 MB) rok 2017 (ODS, 2,9 MB) (2,9 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

  • rok 2016 rok 2016 (XLSX, 3,4 MB) (3,4 MB) rok 2016 (ODS, 2,9 MB) (2,9 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

  • rok 2015 rok 2015 (XLSX, 3,4 MB) (3,4 MB) rok 2015 (ODS, 2,9 MB) (2,9 MB) Dátum publikovania: 29.3.2019

Poznámka: Výstupy zverejňované na štvrťročnej báze v priebehu aktuálneho roka majú charakter predbežných údajov až do spracovania definitívnych výstupov za celý rok, t. j. za všetky štvrťroky daného roka. Priebežne vykonávané spresnenia údajov zdrojovej databázy spotreby liekov budú premietnuté vo výstupoch za nasledujúci štvrťrok daného roka.
 
Rebríčky spotreby humánnych liekov v Slovenskej republike do roku 2020

Dátum poslednej aktualizácie: 28.04.2022