Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v Slovenskej republike

Štatistické výstupy o spotrebe humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín vychádzajú zo zberu a spracovania štvrťročných výkazov Ministerstva zdravotníctva SR. Zisťujú spotrebu humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín hradených aj nehradených z verejného zdravotného poistenia vyjadrenú v množstve balení za vydané produkty v lekárňach a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Územná úroveň agregácie: Slovenská republika

Dátový zdroj: Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických  potravinách L (MZ SR) 1-04
  Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného  poistenia  L (MZ SR) 2-04

Metodické pokyny zberu štvrťročných výkazov

Správa a publikačné tabuľkové výstupy o spotrebe humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok poskytujú súhrnné informácie celkových ročných údajov o množstve a finančnej úhrade (výdavky zdravotných poisťovní aj výdavky pacienta) vydaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podľa typu výdaja v SR v porovnaní posledných rokov.

Periodicita: ročne
 • Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 6,0 MB) (6,0 MB) Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2022 (ODS, 1,4 MB) (1,4 MB) Dátum publikovania: 16.06.2023
  • správa k publikovaným výstupom Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2022 (PDF, 957 kB) (957 kB) Dátum publikovania: 16.06.2023
 • Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 6,1 MB) (6,1 MB) Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2021 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 14.06.2022
  • správa k publikovaným výstupom Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2021 (PDF, 993 kB) (993 kB) Dátum publikovania: 14.06.2022
 • Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 6,2 MB) (6,2 MB) Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2020 (ODS, 1,4 MB) (1,4 MB) Dátum publikovania: 13.9.2021
  • správa k publikovaným výstupom Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2020 (PDF, 967 kB) (967 kB) Dátum publikovania: 13.9.2021
 • Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 6,0 MB) (6,0 MB) Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2019 (ODS, 914 kB) (914 kB) Dátum publikovania: 24.6.2020
  • správa k publikovaným výstupom Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2019 (PDF, 798 kB) (798 kB) Dátum publikovania: 24.6.2020
 • Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 141 kB) (141 kB) Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2018 (ODS, 123 kB) (224 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019
  • správa k publikovaným výstupom Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok v Slovenskej republike 2018 (PDF, 591 kB) (591 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019


Dátum poslednej aktualizácie: 19.06.2023