Štvrťročné výkazy v roku 2009

Výkaz E 01-04

Finančné ukazovatele sa uvádzajú v eurách - €.

Výkaz E 01-04
 
Por. číslo Názov súboru
1 XML dátové rozhranie (XSD, 557 kB)
verzia 6., platná od 11. 2. 2010
Príklad (XLS, 5 kB)
2 Číselník NS (XLS, 116 kB)
3 Metodika výkazu (DOC, 79 kB)
verzia 2., platná od 11. 2. 2009
4 Metodika rozvrhovania (DOC, 29 kB) Vysvetlenie + príklad (XLS, 58 kB)
5 Formulár výkazu (XLS, 77 kB)
verzia 2., platná od 11. 2. 2009
6 XML schéma (PDF, 202 kB)
7 Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 25 kB)
verzia 3., platná od 15. 1. 2010

Výkaz M 02-04

Finančné ukazovatele sa uvádzajú v eurách - €.

Výkaz M 02-04
 
Por. číslo Názov súboru
1 XML dátové rozhranie (XSD, 437 kB) verzia 4., platná od 17. 6. 2009 Príklad (XLS, 8 kB)
2 Metodika výkazu (DOC, 232 kB)
3 Formulár výkazu (XLS, 162 kB) verzia 2., platná od 1. 7. 2009
4 XML schéma (PDF, 302 kB)
Termín predloženia údajov za 3. štvrťrok 2009 je 16. 10. 2009. V prípade nemožnosti splnenia tohto termínu, oznámte to našej kontaktnej pracovníčke s odhadovaným termínom plnenia.
Dodatočné doplnenie údajov do výkazu je potrebné dohodnúť s kontaktnými pracovníčkami.
 

Kontakty pre spracovanie výkazov M 02-04

Kraj Meno Telefón
1 – Bratislavský
3 – Trenčiansky
Ing. Habalová 02 / 57269 412
2 – Trnavský
8 – Košický
p. Kubačová 02 / 57269 407
4 – Nitriansky
7 – Prešovský
p. Šutková 02 / 57269 411
5 – Žilinský
6 – Banskobystrický
p. Rajmanová 02 / 57269 416

Výkaz M 03-04

Finančné ukazovatele sa uvádzajú v eurách - €.

Výkaz M 03-04
 
Por. číslo Názov súboru
1 XML dátové rozhranie (XSD, 430 kB) verzia 5., platná od 15. 1. 2010
2 Metodika výkazu (DOC, 175 kB) verzia 3., platná od 4. 1. 2010
3 Formulár výkazu (XLS, 101 kB) verzia 3., platná od 4. 1. 2010
4 XML schéma (PDF, 253 kB)
5 Komentár k M3-04 za 4q (DOC, 29 kB) verzia 3., platná od 4. 1. 2010

Termín predloženia údajov za 3. štvrťrok 2009 je 16. 10. 2009. V prípade nemožnosti splnenia tohto termínu, oznámte to našej kontaktnej pracovníčke s odhadovaným termínom plnenia.
Dodatočné doplnenie údajov do výkazu je potrebné dohodnúť s kontaktnými pracovníčkami.
 

Kontakty pre spracovanie výkazov M 03-04

Kraj Meno Telefón
1 – Bratislavský
3 – Trenčiansky
Ing. Habalová 02 / 57269 412
2 – Trnavský
8 – Košický
p. Kubačová 02 / 57269 407
4 – Nitriansky
7 – Prešovský
p. Šutková 02 / 57269 411
5 – Žilinský
6 – Banskobystrický
p. Rajmanová 02 / 57269 416

Web aplikácia ISZI 2009

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!