Rozhranie: E01_04 Štvrročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_E01_04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_E01_04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO (8 znakov) 0_E01_04 3 1  
IDENTIFPZS   ÁNO varchar 6   Identifikátor z kódu poskytovateža (6-miestny kód) 0_E01_04 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov spravodajskej jednotky (SJ) 0_E01_04 5 1  
OBEC   ÁNO varchar 6   Adresa sídla SJ - obec 0_E01_04 6 1  
ULNAM     varchar 40   Adresa sídla SJ - ulica 0_E01_04 7 1  
SOCID     varchar 24   Adresa sídla SJ - súpisné / orientačné číslo domu 0_E01_04 8 1  
PSC     varchar 10   Adresa sídla SJ - PSČ 0_E01_04 9 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Výkaz zostavil (meno a priezvisko) 0_E01_04 10 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefón 0_E01_04 11 1  
EMAIL     varchar 64   E-mail 0_E01_04 12 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_E01_04 13 1  
POR_CIS1   ÁNO varchar 2 OE_01_01 Poradové číslo nákladových stredísk 1 4101   3  
CISR_DUTV1     varchar 1 OE_01_01 Druh útvaru 4101   1  
CISR_NAKL_STREDISKA1     varchar 4 OE_01_01 NákladovéStrediská 4101   2  
NAKLADY_MZDY     float 2 OE_01_01 NákladyNaMzdy 4101   4  
NAKLADY_ODVODY_FOND     float 2 OE_01_01 NákladyNaOdvodyDoFondov 4101   5  
NAKLADY_LIEKY     float 2 OE_01_01 NákladyNaLieky 4101   6  
NAKLADY_ZDRAV_POM     float 2 OE_01_01 NákladyNaZdravotníckePomôcky 4101   7  
NAKLADY_DOPL_SOR     float 2 OE_01_01 NákladyNaDoplnkovýSortimentLekární 4101   8  
NAKLADY_KRV     float 2 OE_01_01 NákladyNaKrvAKrvnéVýrobky 4101   9  
NAKLADY_ODPISY_ZDRT     float 2 OE_01_01 NákladyNaOdpisyZdravotníckejTechniky 4101   10  
NAKLADY_ODPISY_OST     float 2 OE_01_01 NákladyNaOdpisyOstatné 4101   11  
NAKLADY_STRAV_PAC     float 2 OE_01_01 NákladyNaStravovaniePacientov 4101   12  
NAKLADY_ENERGIA     float 2 OE_01_01 NákladyNaSpotrebuEnergie 4101   13  
NAKLADY_UDRZB__ZDRT     float 2 OE_01_01 NákladyNaOpravyAÚdržbuZdravotníckejTechniky 4101   14  
NAKLADY_UDRZB__OST     float 2 OE_01_01 NákladyNaOstatnéOpravyAÚdržbu 4101   15  
NAKLADY_HTS_OST     float 2 OE_01_01 NákladyNaOstatnúHospodárskoTechnickúSprávu 4101   16  
NAKLADY_DOPR_ZDRAV     float 2 OE_01_01 NákladyNaDopravuZdravotnícku 4101   17  
NAKLADY_DOPR_HOSP     float 2 OE_01_01 NákladyNaDopravuHospodársku 4101   18  
NAKLADY_OST     float 2 OE_01_01 NákladyOstatné 4101   19  
POR_CIS2   ÁNO varchar 2 OE_01_02 Poradové číslo nákladových stredísk 2 4102   3  
CISR_DUTV2     varchar 1 OE_01_02 Druh útvaru 4102   1  
CISR_NAKL_STREDISKA2     varchar 4 OE_01_02 NákladovéStrediská 4102   2  
TRZBY_ZP_HOSPITAL     float 2 OE_01_02 TržbyOdZPZaVýkonyZaUkončenéHospitalizácie 4102   4  
TRZBY_ZP_OSET_DNI     float 2 OE_01_02 TržbyOdZPZaOšetrovacieDni 4102   5  
TRZBY_ZP_PRIP_POL     float 2 OE_01_02 TržbyOdZPZaPripočítatežnéPoložky 4102   6  
TRZBY_ZP_STAC_DEN     float 2 OE_01_02 TržbyOdZPZaDenPobytuVStacionári 4102   7  
TRZBY_ZP_JEDEN_ST     float 2 OE_01_02 TržbyOdZPZaVýkonyJednodňovejStarostlivosti 4102   8  
TRZBY_ZP_BODY     float 2 OE_01_02 TržbyOdZPZaBody 4102   9  
TRZBY_ZP_KAP_PAUS     float 2 OE_01_02 TržbyOdZPZaVýkonyZaKapitáciu/Paušál 4102   10  
TRZBY_ZP_INE     float 2 OE_01_02 TržbyOdZPIné 4102   11  
TRZBY_OB_LIEKY     float 2 OE_01_02 TržbyOdObyvatežstvaZaLieky 4102   12  
TRZBY_OB_ZDR_POM     float 2 OE_01_02 TržbyOdObyvatežstvaZaZdravotníckePomôcky 4102   13  
TRZBY_OB_DOP_SORT     float 2 OE_01_02 TržbyOdObyvatežstvaZaDoplnkovýSortimentLekární 4102   14  
TRZBY_OB_INE     float 2 OE_01_02 TržbyOdObyvatežstvaIné 4102   15  
PREVADZ_DOTACIE_ZR     float 2 OE_01_02 PrevádzkovéDotácieOdZriaďovateža 4102   16  
VYNOSY_OST     float 2 OE_01_02 VýnosyOstatné 4102   17  
POR_CIS3   ÁNO varchar 2 OE_01_03 Poradové číslo nákladových stredísk 3 4103   3  
CISR_DUTV3     varchar 1 OE_01_03 Druh útvaru 4103   1  
CISR_NAKL_STREDISKA3     varchar 4 OE_01_03 NákladovéStrediská 4103   2  
BODY     integer 15 OE_01_03 BodyPočet 4103   4  
VYKONY     integer 10 OE_01_03 VýkonyPočet 4103   5  
OS_DNI     integer 10 OE_01_03 OšetrovacieDniPočet 4103   6  
PAC_NA_DOHODU     integer 10 OE_01_03 PacientiPočetNaDohodu 4103   7  
OS_DNI_KAP_POSTEL     integer 10 OE_01_03 OšetrovacieDniKapacitaPostežovaSkutočná 4103   8  
HOSP_UKONCENE     integer 10 OE_01_03 HospitalizáciePočetUkončené 4103   9  
DOPR_ZDRAV_KM     integer 10 OE_01_03 NajazdenéKmVDopravnejZdravotnejSlužbe 4103   10  
DARY     float 2   PrijatéDaryVoFinančnomVyjadrení 4104 1 1  
ZAVAZKY_UVER_BANK     float 2   NesplatenýÚverBankový 4104 1 2  
ZAVAZKY_UVER_INY     float 2   NesplatenýÚverIný 4104 1 3  
ZAVAZKY_LIZING     float 2   NesplatenýLízing 4104 1 4  
NAKLADY_SPOLU     float 2 OE_01_01 Náklady spolu - neprepočítané 4101   20 ÁNO
NAKLADY_SPRAVA     float 2 OE_01_01 Náklady na správu 4101   21 ÁNO
NAKLADY_SPOLU_PREP     float 2 OE_01_01 Náklady po prepočítaní 4101   22 ÁNO
VYNOSY_SPOLU     float 2 OE_01_02 Výnosy spolu neprepočítané 4102   18 ÁNO
VYNOSY_SPRAVA     float 2 OE_01_02 Výnosy na správu 4102   19 ÁNO
VYNOSY_SPOLU_PREP     float 2 OE_01_02 Výnosy po prepočítaní 4102   20 ÁNO

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 je 0, 2, 4, 6 alebo 8, Skutočná postežová kapacita a Počet ukončených hospitalizácií /stĺpce S8 a S9/ riadku R"+i+" musia by prázdne." FORCHECK(i, IF (RiS1==0 OR RiS1==2 OR RiS1==4 OR RiS1==6 OR RiS1==8, ISNULL(RiS8) AND ISNULL(RiS9), TRUE)) 4103 i={1-PR}   RiS1