Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní

Národné centrum zdravotníckych informácií vedie Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní (ďalej len „CR ZPrvĎV“) v zmysle § 92a Zákona č. 578/2004 Z. z.
 
CR ZPrvĎV je zdravotnícky informačný systém, ktorý obsahuje údaje o fyzických osobách – zdravotníckych pracovníkoch, tzn. odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich zdravotnícke povolanie a ich ďalšom vzdelávaní pričom je súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov.
 
V rámci správy a prevádzky Národného registra zdravotníckych pracovníkov sa za účelom jeho aktualizácie využívajú vybrané údaje:
  1. Národného registra zdravotníckych pracovníkov
  2. Národného registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  3. Národného registra organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve
Význam a postavenie registra, rozsah a zdroje údajov, spôsob aktualizácie, toky dát a význam sú popísané v Metodickom pokyne o Centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní.

Dátum poslednej aktualizácie: 03.01.2023