Štandardy zdravotníckej informatiky

Štandardy zdravotníckej informatiky definujú štruktúru a formát dátových rozhraní, štruktúru, kvalitu, čas a spôsob evidencie zdravotníckych údajov a poskytovania zdravotníckych údajov. Tieto štandardy určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 107/2015 Z.z.
 
Štandardy zdravotníckej informatiky zahŕňajú:

Za štandardy zdravotníckej informatiky sa považujú aj tieto štandardy pre informačné systémy verejnej správy ( výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy):
  • štandard pre sieťové protokoly,
  • štandard pre prenos dát,
  • štandard pre aplikačné protokoly elektronických služieb,
  • štandard pre webové služby,
  • štandard pre popisný jazyk pre dátové prvky,
  • štandard pre prenos dátových prvkov.