Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dôležité informácie


» Špecifikácia vybraných položiek hlásenia (PDF, 320 kB)
» Obmedzujúce a obmedzované položky R (MZ SR) 8-99 (ZIP, 1,7 MB)
» Riešenie najčastejších chýb pri práci s formulárom R_MZSR_8-99 (PDF, 758 kB)


Zmena kontaktných údajov od 11.1.2020!

Národný register zdravotníckych pracovníkov

Názov hlásenia Dátové rozhranie
hlásenia
Dátum
zmeny
Zmeny v
roku 2019
Kontakt
Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov R (MZ SR) 8-99 doc_R_8-99.html
iszi_R_8-99.xsd
1.10.2019
1.10.2019
zmena_R_MZSR_8-99_v_roku_2019.pdf
Ing. Iveta Kamendyová
02/57 269 865

Monika Čížiková
02/57 269 869

Ing. Michaela Bobovská
michaela.bobovska@nczisk.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 11.6.2020