Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dôležité informácie


» Špecifikácia vybraných položiek hlásenia (PDF, 320 kB)
» Obmedzujúce a obmedzované položky R (MZ SR) 8-99 (ZIP, 2,0 MB)


Zmena kontaktných údajov od 10.10.2016!

Národný register zdravotníckych pracovníkov

Názov hlásenia Dátové rozhranie
hlásenia
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2015
Kontakt
Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov R (MZ SR) 8-99 doc_R_8-99.html
iszi_R_8-99.xsd
7.11.2016
7.11.2016
zmena_R_MZSR_8-99_v_roku_2016.pdf
Ing. Iveta Kamendyová
02/57 269 501

Mgr. Mária Patrášová
02/57 269 407

Ing. Michaela Bobovská
michaela.bobovska@nczisk.sk