Medzinárodná klasifikácia chorôb - MKCH

MKCH-10-SK-2016 ako štandardný nástroj slúži pre klinické použitie, porovnateľnosť dát v epidemiológii, v štatistike, používa sa pre zdravotnícky manažment a rozhodovanie o alokácii zdrojov. Aktualizácia MKCH-10 pre rok 2016 bola spracovaná v kontexte potrieb DRG systému a zároveň s ohľadom na potreby pre široké použitie v ostatných oblastiach. Medzinárodná klasifikácia chorôb, tabelárny zoznam MKCH-10- SK-2016 ako systematicky triedený a hierarchicky usporiadaný zoznam chorôb (položiek) s ustanovenými a dohodnutými vzťahmi medzi položkami bola pre lepšiu orientáciu užívateľov spracovaná v elektronickej verzii.

Dátum 05.09.2019

» Medzinárodná klasifikácia chorôb s účinnosťou 01.01.2020 (XLS, 6,0 MB)

» Vykonané zmeny účinné od 01.01.2020 (PDF, 537 kB)

» Zoznam diagnóz, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára účinné od 01.01.2020 (PDF, 3,0 MB)

Dátum poslednej aktualizácie: 5.09.2019