Medzinárodná klasifikácia chorôb - MKCH

MKCH-10-SK-2016 ako štandardný nástroj slúži pre klinické použitie, porovnateľnosť dát v epidemiológii, v štatistike, používa sa pre zdravotnícky manažment a rozhodovanie o alokácii zdrojov. Aktualizácia MKCH-10 pre rok 2016 bola spracovaná v kontexte potrieb DRG systému a zároveň s ohľadom na potreby pre široké použitie v ostatných oblastiach. Medzinárodná klasifikácia chorôb, tabelárny zoznam MKCH-10- SK-2016 ako systematicky triedený a hierarchicky usporiadaný zoznam chorôb (položiek) s ustanovenými a dohodnutými vzťahmi medzi položkami bola pre lepšiu orientáciu užívateľov spracovaná v elektronickej verzii.

Dátum 01.10.2018

» Medzinárodná klasifikácia chorôb s účinnosťou 01.01.2019 (XLS, 6,0 MB)

» Vykonané zmeny účinné od 01.01.2019 (PDF, 223 kB)

» Zoznam diagnóz, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára (PDF, 2,9 MB)

Dátum poslednej aktualizácie: 29.03.2019