Medzinárodná klasifikácia chorôb - MKCH

MKCH-10-SK-2016 ako štandardný nástroj slúži pre klinické použitie, porovnateľnosť dát v epidemiológii, v štatistike, používa sa pre zdravotnícky manažment a rozhodovanie o alokácii zdrojov. Aktualizácia MKCH-10 pre rok 2016 bola spracovaná v kontexte potrieb DRG systému a zároveň s ohľadom na potreby pre široké použitie v ostatných oblastiach. Medzinárodná klasifikácia chorôb, tabelárny zoznam MKCH-10- SK-2016 ako systematicky triedený a hierarchicky usporiadaný zoznam chorôb (položiek) s ustanovenými a dohodnutými vzťahmi medzi položkami bola pre lepšiu orientáciu užívateľov spracovaná v elektronickej verzii.

Dátum 31.07.2017

» Zoznam nových kódov chorôb (PDF, 248 kB)
 

» Medzinárodná klasifikácia chorôb s účinnosťou od 1.1.2018 (XLS, 6,0 MB)

» Vykonané zmeny účinné od 1.1.2018 (XLS, 41 kB)

» Medzinárodná klasifikácia chorôb s účinnosťou 01.01.2017 (XLS, 6,0 MB)

» Vykonané zmeny účinné od 01.01.2017 (XLS, 85 kB)