Medzinárodná klasifikácia chorôb - MKCH-10

MKCH-10-SK ako štandardný nástroj slúži pre klinické použitie, porovnateľnosť dát v epidemiológii, v štatistike, používa sa pre zdravotnícky manažment a rozhodovanie o alokácii zdrojov. MKCH-10 bola spracovaná v kontexte potrieb DRG systému a zároveň s ohľadom na potreby pre široké použitie v ostatných oblastiach. Medzinárodná klasifikácia chorôb, tabelárny zoznam MKCH-10 ako systematicky triedený a hierarchicky usporiadaný zoznam chorôb (položiek) s ustanovenými a dohodnutými vzťahmi medzi položkami bola pre lepšiu orientáciu užívateľov spracovaná v elektronickej verzii.

Dátum 01.12.2021

» Medzinárodná klasifikácia chorôb s účinnosťou 01.01.2022 (XLS, 6,0 MB)

» Vykonané zmeny účinné od 01.01.2022 (PDF, 411 kB)

» Zoznam diagnóz, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára účinné od 01.01.2022 (PDF, 2,5 MB)

Dátum poslednej aktualizácie: 01.12.2021