Medzinárodná klasifikácia chorôb - MKCH

MKCH-10-SK-2016 ako štandardný nástroj slúži pre klinické použitie, porovnateľnosť dát v epidemiológii, v štatistike, používa sa pre zdravotnícky manažment a rozhodovanie o alokácii zdrojov a spolu so Zoznamom výkonov pre klasifikačný systém je základným dokumentom pre funkčnosť DRG systému.
Aktualizácia MKCH-10 pre rok 2016 bola spracovaná v kontexte potrieb DRG systému a zároveň s ohľadom na potreby pre široké použitie v ostatných oblastiach.
 
Medzinárodná klasifikácia chorôb, tabelárny zoznam MKCH-10- SK-2016 ako systematicky triedený a hierarchicky usporiadaný zoznam chorôb (položiek) s ustanovenými a dohodnutými vzťahmi medzi položkami bola pre lepšiu orientáciu užívateľov spracovaná v elektronickej verzii s polatnosťou od 1.1.2016 a účinnosťou od 1.4.2016. Zároveň zverejňujeme Zoznam zrušených kódov chorôb a Zoznam vložených kódov chorôb.

» Zoznam nových kódov chorôb od 1.1.2016, prevodník (PDF, 237 kB)