Preventívna starostlivosť

Výstupy prinášajú informácie o počte preventívnych prehliadok dospelých, detí a dorastu vykonávaných v ambulanciách všeobecného lekárstva a všeobecnej starostlivosti o deti a dorast, o počte zubnolekárskych preventívnych prehliadok, gastroenterologických a urologických preventívnych prehliadok. V populácii žien monitoruje počet preventívnych gynekologických prehliadok v gynekologicko-pôrodníckych ambulanciách a počet mamografických preventívnych vyšetrení v útvaroch rádiológie.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti ambulancie A (MZ SR) 1-01
 Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast A (MZ SR) 5-01
 Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie A (MZ SR) 7-01
 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva A (MZ SR) 8-01
 Ročný výkaz o činnosti rádiológie K (MZ SR) 4-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 148 kB) (148 kB) Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (ODS, 628 kB) (628 kB) Dátum publikovania: 28.11.2022
  • správa k publikovaným výstupom Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (PDF, 746 kB) (746 kB) Dátum publikovania: 28.11.2022
 • Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 125 kB) (125 kB) Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (ODS, 423 kB) (423 kB) Dátum publikovania: 26.11.2021
  • správa k publikovaným výstupom Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (PDF, 709 kB) (709 kB) Dátum publikovania: 26.11.2021
 • Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 103 kB) (103 kB) Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (ODS, 221 kB) (221 kB) Dátum publikovania: 3.10.2020
  • správa k publikovaným výstupom Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (PDF, 643 kB) (643 kB) Dátum publikovania: 7.10.2020
 • Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2018
  Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 91 kB) (91 kB) Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2018 (ODS, 70 kB) (70 kB) Dátum publikovania: 13.12.2019


Dátum poslednej aktualizácie: 29.11.2022