Nukleárna medicína, klinická a radiačná onkológia

Poskytuje údaje o množstve podaných terapeutických aplikácií a vykonaných rádionuklidových vyšetrení in vitro a in vivo v útvaroch nukleárnej medicíny. Klinická onkológia sleduje počet pacientov a náklady na liečivá. Z oblasti radiačnej onkológie sa uvádza najmä počet pacientov podľa charakteru liečby, terapeutické výkony a počet pacientov liečených žiarením podľa diagnózy zistenej v sledovanom roku.

Dátový zdroj:Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny C (MZ SR) 1-01
 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie C (MZ SR) 3-01
 Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie C (MZ SR) 4-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

Publikačné tabuľkové výstupy a správa k publikovaným výstupom
 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2022
  Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2022 (PDF, 464 kB) (464 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2022 (XLSX, 142 kB) (142 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2022 (ODS, 384 kB) (384 kB) Dátum publikovania: 12.04.2024

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2021
  Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2021 (PDF, 447 kB) (447 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2021 (XLSX, 187 kB) (187 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2021 (ODS, 396 kB) (396 kB) Dátum publikovania: 26.04.2023

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.
 • Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny za roky 2013 – 2022
  Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny za roky 2013 – 2022 (XLSX, 62 kB) (62 kB) Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny za roky 2013 – 2022 (ODS, 54 kB) (54 kB) Dátum publikovania: 12.04.2024

 • Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie za roky 2013 – 2022
  Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie za roky 2013 – 2022 (XLSX, 64 kB) (64 kB) Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie za roky 2013 – 2022 (ODS, 65 kB) (65 kB) Dátum publikovania: 12.04.2024

 • Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie za roky 2013 – 2022
  Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie za roky 2013 – 2022 (XLSX, 42 kB) (42 kB) Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie za roky 2013 – 2022 (ODS, 45 kB) (45 kB) Dátum publikovania: 12.04.2024

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2020
  Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2020 (PDF, 355 kB) (355 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2020 (XLSX, 89 kB) (89 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2020 (ODS, 152 kB) (152 kB) Dátum publikovania: 02.12.2021

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2019
  Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2019 (PDF, 346 kB) (346 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2019 (XLSX, 93 kB) (93 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2019 (ODS, 145 kB) (145 kB) Aktualizované: 30.08.2021

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2018
  Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2018 (XLSX, 147 kB) (147 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2018 (ODS, 49 kB) (49 kB) Dátum publikovania: 29.11.2019

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2017
  Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2017 (PDF, 206 kB) (206 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2017 (XLSX, 60 kB) (60 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2017 (ODS, 36 kB) (36 kB)

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2016
  Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2016 (PDF, 205 kB) (205 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2016 (XLSX, 57 kB) (57 kB) Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2016 (ODS, 33 kB) (33 kB)

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2015
  Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2015 (PDF, 265 kB) (265 kB)

 • Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2014
  Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej onkológie v SR 2014 (PDF, 237 kB) (237 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 15.04.2024