Výkaz E 1-04

Finančné ukazovatele sa uvádzajú v eurách - €.
Výkaz E 01-04

Por. číslo Názov súboru
1. XML dátové rozhranie (XSD, 550 kB)
verzia 2., platná od 11. 1. 2011
Príklad (XLS, 5 kB)
2. Zmeny v XML rozhraní od 11. 1. 2011 (XLS, 21 kB)
Novú verziu XML rozhrania potrebujú len tie organizácie, ktoré vykazujú aspoň jedno NS uvedené v Zmenách v XML rozhraní.
3. Číselník NS (XLS, 116 kB)
Číselník platný od 4. štvrťroku 2010.
4. Metodika výkazu (PDF, 200 kB)
verzia 1., platná od 26. 3. 2010
5. Formulár výkazu (XLS, 76 kB)
verzia 1., platná od 26. 3. 2010
6. Metodika rozvrhovania (DOC, 29 kB) Vysvetlenie + príklad (XLS, 58 kB)
7. XML schéma (PDF, 202 kB)
8. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 25 kB)
verzia 2., platná od 11. 1. 2011