Štvrťročné a mesačné výkazy v roku 2021


Na otvorenie súborov .pdf je potrebné mať nainštalovaný program Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.
Č.
Označenie
výkazov
Schválené vzory
formulárov a
metodické pokyny
XML
dátové
rozhranie
Verzia XML
(dátum zmeny)
Termín
predloženia
údajov
Kontakt

E1
Štvrťročný výkaz o
ekonomike organizácií v
zdravotníctve
E (MZ SR) 1-04
iszi_E01_04.xsd
doc_E01_04.html
zmena_E01_04.pdf
31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
do 25 kalendárneho dňa po sledovanom období Ing. Katarína
Dušková
02/5726 98 90

E3
Mesačný výkaz o
ekonomike vybraných
organizácií v zdravotníctve
E (MZ SR) 3-12
iszi_E03_12A.xsd
doc_E03_12A.html
iszi_E03_12B.xsd
doc_E03_12B.html
zmena_E03_12A.pdf
zmena_E03_12B.pdf
31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
do 26. kalendárneho dňa po sledovanom období Ing. Katarína
Dušková
02/5726 98 90

L1
Štvrťročný výkaz o
vydaných humánnych
liekoch, zdravotníckych
pomôckach a dietetických
potravinách
L (MZ SR) 1-04
L1-04.pdf
bez zmeny
iszi_L01_04.xsd
doc_L01_04.html
zmena_L01_04.pdf
31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
do 30 dní po skončení štvrťroka Ing. Viera
Viskupová
02/5726 98 52

L2
Štvrťročný výkaz o
predpísaných a vydaných
humánnych liekoch,
zdravotníckych pomôckach
a dietetických potravinách
uhrádzaných na základe
verejného zdravotného
poistenia
L (MZ SR) 2-04
L2-04.pdf
bez zmeny
iszi_L02_04.xsd
doc_L02_04.html
zmena_L02_04.pdf
31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
do 60 dní po skončení štvrťroka Ing. Viera
Viskupová
02/5726 98 52

M2
Štvrťročný výkaz
o mzdových prostriedkoch
a zamestnancoch vo
vybraných organizáciách
v zdravotníctve
M (MZ SR) 2-04
iszi_M02_04.xsd
doc_M02_04.html
zmena_M02_04.pdf
31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období Ing. Ivana
Blahutová
02/5726 98 92

M3
Štvrťročný výkaz o
mzdových prostriedkoch
a štátnych zamestnancoch
v zdravotníctve
M (MZ SR) 3-04
iszi_M03_04.xsd
doc_M03_04.html
zmena_M03_04.pdf
31.10.2020
31.10.2020
31.10.2020
do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období Ing. Ivana
Blahutová
02/5726 98 92
Dátum poslednej aktualizácie: 17.05.2021