Rozhranie: E03_12A Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve

Typ záznamu E03_12A

Rozhranie platí od roku 2021

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania0_E03_12A11  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania0_E03_12A21  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO (8 znakov)0_E03_12A31  
NAZOV     varchar150   Názov spravodajskej jednotky0_E03_12A41  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNOvarchar100   Výkaz zostavil (meno a priezvisko)0_E03_12A51  
TEL   ÁNOvarchar35   Telefón0_E03_12A61  
EMAIL     varchar128   E-mail0_E03_12A71  
POZNAMKA     varchar256   Poznámka0_E03_12A81  
AUTOR_XML     varchar50   Autor xml0_E03_12A91  
POR_CIS1   ÁNOvarchar2OM_01_01Poradové číslo nákladových stredísk 14101   3  
CISR_DUTV1   ÁNOvarchar1OM_01_01Druh útvaru4101   1  
CISR_NAKL_STREDISKA1     varchar4OM_01_01NákladovéStrediská4101   2  
NAKLADY_MZDY     float2OM_01_01NákladyNaMzdy4101   4  
NAKLADY_ODVODY_FOND     float2OM_01_01NákladyNaOdvodyDoFondov4101   5  
NAKLADY_LIEKY     float2OM_01_01NákladyNaLieky4101   7  
NAKLADY_ZDRAV_POM     float2OM_01_01NákladyNaZdravotníckePomôcky4101   8  
NAKLADY_DOPL_SOR     float2OM_01_01NákladyNaDoplnkovýSortimentLekární4101   9  
NAKLADY_KRV     float2OM_01_01NákladyNaKrvAKrvnéVýrobky4101   10  
NAKLADY_ODPISY_ZDRT     float2OM_01_01NákladyNaOdpisyZdravotníckejTechniky4101   11  
NAKLADY_ODPISY_OST     float2OM_01_01NákladyNaOdpisyOstatné4101   12  
NAKLADY_STRAV_PAC     float2OM_01_01NákladyNaStravovaniePacientov4101   13  
NAKLADY_ENERGIA     float2OM_01_01NákladyNaSpotrebuEnergie4101   14  
NAKLADY_UDRZB__ZDRT     float2OM_01_01NákladyNaOpravyAÚdržbuZdravotníckejTechniky4101   15  
NAKLADY_UDRZB__OST     float2OM_01_01NákladyNaOstatnéOpravyAÚdržbu4101   16  
NAKLADY_HTS_OST     float2OM_01_01NákladyNaOstatnúHospodárskoTechnickúSprávu4101   17  
NAKLADY_DOPR_ZDRAV     float2OM_01_01NákladyNaDopravuZdravotnícku4101   18  
NAKLADY_DOPR_HOSP     float2OM_01_01NákladyNaDopravuHospodársku4101   19  
NAKLADY_OST     float2OM_01_01NákladyOstatné4101   20  
NAKLADY_SPOLU     float2OM_01_01NákladySpolu-neprepočítané4101   21ÁNO
NAKLADY_SPRAVA     float2OM_01_01NákladyNaSprávu4101   22ÁNO
NAKLADY_SPOLU_PREP     float2OM_01_01NákladyPoPrepočítaní4101   23ÁNO
NAKLADY_OSTATNE_OSOB     float2OM_01_01Ostatné osobné náklady4101   6  
CISR_DUTV2   ÁNOvarchar1OM_02_01Druh útvaru4102   1  
CISR_NAKL_STREDISKA2     varchar4OM_02_01NákladovéStrediská4102   2  
POR_CIS2   ÁNOvarchar2OM_02_01Poradové číslo nákladových stredísk 24102   3  
TRZBY_ZP_HOSPITAL     float2OM_02_01TržbyOdZPZaVýkonyZaUkončenéHospitalizácie4102   4  
TRZBY_ZP_OSET_DNI     float2OM_02_01TržbyOdZPZaOšetrovacieDni4102   5  
TRZBY_ZP_PRIP_POL     float2OM_02_01TržbyOdZPZaPripočítateľnéPoložky4102   6  
TRZBY_ZP_STAC_DEN     float2OM_02_01TržbyOdZPZaDenPobytuVStacionári4102   7  
TRZBY_ZP_VYKON     float2OM_02_01TržbyOdZPZaVýkonyVrataneJednodňovejStarostlivosti4102   8  
TRZBY_ZP_BODY     float2OM_02_01TržbyOdZPZaBody4102   9  
TRZBY_ZP_KAP_PAUS     float2OM_02_01TržbyOdZPZaVýkonyZaKapitáciu/Paušál4102   10  
TRZBY_ZP_INE     float2OM_02_01TržbyOdZPIné4102   12  
TRZBY_OB_LIEKY     float2OM_02_01TržbyOdObyvateľstvaZaLieky4102   13  
TRZBY_OB_ZDR_POM     float2OM_02_01TržbyOdObyvateľstvaZaZdravotníckePomôcky4102   14  
TRZBY_OB_DOP_SORT     float2OM_02_01TržbyOdObyvateľstvaZaDoplnkovýSortimentLekární4102   15  
TRZBY_OB_INE     float2OM_02_01TržbyOdObyvateľstvaIné4102   16  
PREVADZ_DOTACIE_ZR     float2OM_02_01PrevádzkovéDotácieOdZriaďovateľa4102   17  
VYNOSY_OST     float2OM_02_01Výnosy ostatné4102   18  
VYNOSY_SPOLU     float2OM_02_01Výnosy spolu neprepočítané4102   19ÁNO
VYNOSY_SPRAVA     float2OM_02_01Výnosy na správu4102   20ÁNO
VYNOSY_SPOLU_PREP     float2OM_02_01Výnosy po prepočítaní4102   21ÁNO
TRZBY_ZP_KM_MIN     float2OM_02_01TržbyOdZPZaKmLetMin4102   11  
POR_CIS3   ÁNOvarchar2OM_03_01Poradové číslo nákladových stredísk 34103   3  
CISR_DUTV3   ÁNOvarchar1OM_03_01Druh útvaru4103   1  
CISR_NAKL_STREDISKA3     varchar4OM_03_01NákladovéStrediská4103   2  
BODY     integer15OM_03_01BodyPočet4103   4  
VYKONY     integer10OM_03_01VýkonyPočet4103   5  
OS_DNI     integer10OM_03_01OšetrovacieDniPočet4103   6  
PAC_NA_DOHODU     integer10OM_03_01PacientiPočetNaDohodu4103   7  
OS_DNI_KAP_POSTEL     integer10OM_03_01OšetrovacieDniKapacitaPosteľovaSkutočná4103   8  
HOSP_UKONCENE     integer10OM_03_01HospitalizáciePočetUkončené4103   9  
DOPR_ZDRAV_KM     integer10OM_03_01Počet najazdených km / letových minút4103   10  
HOSP_POCET_PAC     integer10OM_03_01Počet hospitalizovaných pacientov 4103   11  
VYKONY_JZS     integer10OM_03_01Počet výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti4103   12  
PRIEM_ZAMESTNANOSTI     float2OM_03_01Priem.Evid.PočetZamestn.ZaSledov.MesiacPrep.NaPlneZamestnaných 4103   13  
IZBY_POC     integer10OM_03_01Počet izieb4103   14  
IZBY_JEDNO_POC     integer10OM_03_01Počet jednolôžkových izieb4103   15  
IZBY_JEDNO_HZ_POC     integer10OM_03_01Počet jednolôžkových izieb s vlastným hygienickým zariadením4103   16  
ALKOHOL_DEZINF     integer6OM_03_01Alkoholová dezinfekcia rúk v zóne pacienta v kusoch4103   17  
PC     integer4OM_04_01Poradové číslo záväzky/pohľadávky/iné4104   1  
PLNENIE_TYP     varchar1OM_04_01Typ plnenia4104   2  
PLNENIE     varchar2OM_04_01Záväzok, pohľadávka a iné voči/za/zo4104   3  
PLNENIE_ROK     varchar4OM_04_01Rok plnenia4104   4  
PLNENIE_DRUH     varchar1OM_04_01Druh plnenia4104   5  
PLNENIE_SPLATNOST     varchar1OM_04_01Plnenie splatnosti4104   6  
PLNENIE_VYSKA     float2OM_04_01Výška záväzku v EUR4104   7  
POR_CIS4   ÁNOvarchar2OM_05_01Poradové číslo nákladových stredísk 44105   3  
CISR_DUTV4   ÁNOvarchar1OM_05_01Druh útvaru_44105   1  
CISR_NAKL_STREDISKA4     varchar4OM_05_01NákladovéStrediská_44105   2  
DRG_VYNOSY_ZP_VSZP_2     float2OM_05_01Výnosy za ukonč. hospitalizač prípady v zmysle DRG od ZP VšZP_24105   4  
DRG_VYNOSY_ZP_DOV_2     float2OM_05_01Výnosy za ukonč. hospitaliz. prípady v zmysle DRG od ZP Dôvera_24105   5  
DRG_VYNOSY_ZP_UNI_2     float2OM_05_01Výnosy za ukonč. hospitalizač.prípady v zmysle DRG od ZP Union_24105   6  
DRG_UH_ZP_VSZP_2     integer10OM_05_01Uhradené ukonč. hospital. prípady; podľa DRG; výnosy od VšZP_24105   7  
DRG_UH_ZP_DOV_2     integer10OM_05_01Uhradené ukonč. hospital. prípady; podľa DRG; výnosy od Dôvera_24105   8  
DRG_UH_ZP_UNI_2     integer10OM_05_01Uhradené ukonč. hospital. prípady; podľa DRG; výnosy od Union_24105   9  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
100"V module 4101 je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!"Check(ORMulti(i, TRUE))4101i={1-PR}      
103"Modul 4101: Ak Druhu útvaru v R"+i+"S1 je S, P, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, náklady na stravovanie pacientov v R"+i+"S13 musia byť prázdne. /CIS_DUTV1, NAKLADY_STRAV_PAC/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='S' OR RiS1=='P' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS13) OR RiS13==0, TRUE))4101i={1-PR}   RiS13  
105"Modul 4101: Náklady na doplnkový sortiment lekární v R"+i+"S9 vypĺňajú iba lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, t.j. nákladové strediská 3134, 3160, 3995, 3996. Pre ostatné kódy nákladových stredísk stĺpec S9 neuvádzajte. NAKLADY_DOPL_SOR/."Forcheck(i, IF (RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', RiS9>=0 OR ISNULL(RiS9), ISNULL(RiS9) OR RiS9==0))4101i={1-PR}   RiS9  
106"Modul 4101: Musia byť vyplnené náklady aspoň v jednom riadku! NS s nulovými hodnotami nevyplňovať!"Forcheck (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , RiS21 <>0 , TRUE))4101i={1-PR}; j={1-PR}   RiS21  
107Modul 4101: Ku Kódu nákladového strediska %s z riadku R%d, nevykazujete v module 4101 na žiadnom riadku údaje za adekvátne nákladové stredisko 1%s, /CISR_NAKL_STREDISKA1/.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/NS_SaP_4101_2018.js")(riadok.getValue("CISR_DUTV1", null), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", null), riadok.getValue("POR_CIS1", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "????"), riadok.getIndex(), (riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "0???")).substr(1,3) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA1"}] })4101i={1-PR}      
108Modul 4101: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA1, ICO/ alebo mu už skončila platnosť.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/KonZhodaNS_ICO_2018.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA1", "????"), getValueCM("0_E03_12A","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA1"}] })4101i={1-PR}   RiS2ÁNO
110"Nie sú uvedené Náklady na odvody a Ost. osob. náklady v S5 a S6. V prípade,že ich neuvádzate,nahraďte prázdne bunky 0. A v prípade, že v stĺpci S4 uvádzate v danom riadku zároveň Náklady na mzdy kladne, musia byť Náklady na odvody v S5 a S6 nezáporné."Forcheck (i, IF(NOT ISNULL(RiS4) AND RiS4>0, NOT ISNULL(RiS5) AND RiS5>=0 AND NOT ISNULL(RiS6) AND RiS6>=0, NOT ISNULL(RiS5) AND NOT ISNULL(RiS6)))4101i={1-PR}   RiS5; RiS6ÁNO
112"Modul 4101: Ak uvádzate Druh útvaru '0-nemedicínske pracovisko', nemôžete uvádzať Náklady na krv a krvné výrobky v stĺpci S10. /CIS_DUTV1, NAKLADY_KRV/."FORCHECK(i, IF(RiS1=='0', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0 , TRUE))4101i={1-PR}   RiS10ÁNO
113"Modul 4101: Ak nemáte Ostatné náklady, stĺpec S20, uveďte hodnotu 0, okrem Druhu útvaru = '0'. /NAKLADY_OST/."FORCHECK(i, IF(RiS1=='0', TRUE, NOT ISNULL(RiS20)))4101i={1-PR}   RiS20ÁNO
114"Náklady na zdravotnícku dopravu vypĺňajú nákladové strediská 2179, 2180, 2181, 2238, 2647, 2648 a 2649. /CISR_NAKL_STREDISKA1, NAKLADY_DOPR_ZDRAV/."FORCHECK(i, IF(RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648' OR RiS2=='2649', NOT ISNULL(RiS18), ISNULL(RiS18) OR RiS18 ==0))4101i={1-PR}   RiS18  
200"V module 4102 je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!"Check(ORMulti(i, TRUE))4102i={1-PR}      
202"Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, tržby od ZP za ukončené hospitalizácie v R"+i+"S4 /TRZBY_ZP_HOSPITAL/ musia byť prázdne."FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE))4102i={1-PR}   RiS4ÁNO
203"Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, tržby od ZP za ošetrovacie dni v R"+i+"S5 /TRZBY_ZP_OSET_DNI/ musia byť prázdne."FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE))4102i={1-PR}   RiS5ÁNO
204"Modul 4102: Tržby od ZP za pobyt v stacionári v R"+i+"S7 /TRZBY_ZP_STAC_DEN/ môžu byť vyplnené, len ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je 6-stacionár. Pre iné útvary sa tržby neuvádzajú."FORCHECK(i, IF (RiS1=='6', RiS7>=0 OR ISNULL(RiS7), IF(RiS1=='0',TRUE, RiS7==0 OR ISNULL(RiS7))))4102i={1-PR}   RiS7  
205"Modul 4102: Ak je Kód útvaru rovný 4 v R"+i+"S1, tak Tržby od ZP za výkony vrátane jednodňovej starostlivosti v R"+i+"S8 musia byť väčšie alebo rovné 0. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnota 0. /CISR_DUTV2, TRZBY_ZP_JEDEN_ST/."Forcheck(i, IF (RiS1=='4', IF(ISNULL(RiS8), FALSE, IF(RiS8>=0, TRUE, FALSE)),TRUE))4102i={1-PR}   RiS8  
206"Modul 4102: Tržby za doplnkový sortiment lekární v R"+i+"S15 /TRZBY_OB_DOP_SORT/ vypĺňajú iba lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok."Forcheck(i, IF(RiS15>0, RiS2=='3160' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996',TRUE))4102i={1-PR}   RiS15  
207"Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/, tržby za ukončené hospitalizácie v R"+i+"S4 /TRZBY_ZP_HOSPITAL/ musia byť prázdne."FORCHECK(i, IF (RiS2=='3080' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE))4102i={1-PR}   RiS4  
208"Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2, tržby za ošetrovacie dni v R"+i+"S5 musia byť prázdne. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_OSET_DNI/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='3080' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE))4102i={1-PR}   RiS5  
209"Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2, tržby za kapitáciu/ paušál v R"+i+"S10 musia byť prázdne. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_KAP_PAUS/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='3080' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3160' OR RiS2=='3610' OR RiS2=='3824' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE))4102i={1-PR}   RiS10  
210"Modul 4102: Ak Kód NS je 2174, 2176, 2179, 2180, 2181, 2238, 2647, 2648 alebo 2649, Tržby za najazdené km/letové minúty v S11 musia byť uvedené alebo uveďte 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_KM_MIN/."Forcheck(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648' OR RiS2=='2649', IF(ISNULL(RiS11) OR RiS11<0, FALSE, TRUE), TRUE))4102i={1-PR}   RiS11ÁNO
211"Modul 4102: Musia byť vyplnené výnosy aspoň v jednom riadku! NS s nulovými hodnotami nevyplňovať!"Forcheck (i, IF ((ORMulti(j, TRUE)) , RiS19 <>0 , TRUE))4102i={1-PR}; j={1-PR}   RiS19  
212"Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ musia byť vyplnené iné tržby od ZP v R"+i+"S12 /TRZBY_ZP_INE/."Forcheck(i, IF(RiS2=='3160' OR RiS2=='3134' OR RiS2=='3995' OR RiS2=='3996', RiS12>0 , TRUE))4102i={1-PR}   RiS12ÁNO
213"Modul 4102: Pre nákladové stredisko v R"+i+"S2 musia byť vyplnené Tržby od obyvateľstva iné v S16. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnota 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_OB_INE/."Forcheck(i, IF(RiS2=='2016' OR RiS2=='2802' , NOT ISNULL(RiS16), TRUE))4102i={1-PR}   RiS16  
214Modul 4102: Ku Kódu nákladového strediska %s z riadku R%d, nevykazujete v module 4102 na žiadnom riadku údaje za adekvátne nákladové stredisko 1%s, /CISR_NAKL_STREDISKA2/.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/NS_SaP_4102_2018.js")(riadok.getValue("CISR_DUTV2", null), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", null), riadok.getValue("POR_CIS2", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "????"), riadok.getIndex(), (riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "0???")).substr(1,3) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA2"}] })4102i={1-PR}      
215Modul 4102: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA2, ICO/ alebo mu už skončila platnosť.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/KonZhodaNS_ICO_2018.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", "????"), getValueCM("0_E03_12A","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA2"}] })4102i={1-PR}   RiS2ÁNO
216"Modul 4102: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV2/ je 0, potom tržby od ZP, všetky stĺpce, t.j. stĺpce S4 až S12 by nemali byť uvedené /TRZBY_ZP_*/."FORCHECK(i,j, IF(RiS1=='0', ISNULL(RiSj) OR RiSj==0 , TRUE))4102i={1-PR};j={4-12}   RiSjÁNO
220"Modul 4102: Ak Kód nákl. strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181, 2217, 2238 a 2648, potom Tržby od ZP za pripočítateľné položky v S6 /TRZBY_ZP_PRIP_POL/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2648', NOT ISNULL(RiS6), TRUE))4102i={1-PR}   RiS6ÁNO
221"Modul 4102: Pre Kód náklad. strediska v R"+i+"S2 Tržby od ZP za kapitáciu/paušál v S10 musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnota 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_KAP_PAUS/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2645' OR RiS2=='2646' OR RiS2=='2648' OR RiS2=='8975' OR RiS2=='8976' OR RiS2=='8977', NOT ISNULL(RiS10), TRUE))4102i={1-PR}   RiS10ÁNO
223"Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 je 2174 - 2181, 2217, 2238 alebo 2645 - 2648, potom Tržby od ZP iné/a pre lekárne v S12 musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0. /CISR_NAKL_STREDISKA2, TRZBY_ZP_INE/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2645' OR RiS2=='2646' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648', NOT ISNULL(RiS12), TRUE))4102i={1-PR}   RiS12ÁNO
224"Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181 2217, 2238, 2645 - 2648, potom Tržby od obyvateľstva iné v S16 /TRZBY_OB_INE/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2645' OR RiS2=='2646' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648', NOT ISNULL(RiS16), TRUE))4102i={1-PR}   RiS16ÁNO
225"Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2181, 2217, 2238, 2645 - 2648, potom Ostatné výnosy v S18 /VYNOSY_OST/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2645' OR RiS2=='2646' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648', NOT ISNULL(RiS18), TRUE))4102i={1-PR}   RiS18ÁNO
226"Modul 4102: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA2/ je 2174 - 2178 alebo 2217 potom Tržby od ZP za body v S9 /TRZBY_ZP_BODY/ musia byť uvedené. Prípadnú prázdnu bunku tabuľky uveďte ako hodnota 0."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2217', NOT ISNULL(RiS9), TRUE))4102i={1-PR}   RiS9ÁNO
302"Modul 4103: Kód druhu špecializovaného útvaru 0 v R"+i+"S1 /CISR_DUTV3/ je neprípustný!"Forcheck (i, RiS1<> '0')4103i={1-PR}   RiS1  
303"Modul 4103: Kód nákladového strediska "+RiS2+" je neprípustný! /CISR_NAKL_STREDISKA3/."Forcheck (i, RiS2 <> '3134' AND RiS2 <> '3824' AND RiS2 <> '3995' AND RiS2 <> '3996')4103i={1-PR}   RiS2  
304"Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, počet ošetrovacích dní v riadku R"+i+"S6 /OS_DNI/ musí byť prázdny."FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS6) OR RiS6==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS6  
305"Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, skutočná posteľová kapacita v R"+i+"S8 /OS_DNI_KAP_POSTEL/ musí byť prázdna."FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS8) OR RiS8==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS8  
306"Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je P, S, 0, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 8, počet ukončených hospitalizácií v R"+i+"S9 /HOSP_UKONCENE/ musí byť prázdny."FORCHECK(i, IF (RiS1=='P' OR RiS1=='S' OR RiS1=='0' OR RiS1=='2' OR RiS1=='3' OR RiS1=='4' OR RiS1=='5' OR RiS1=='6' OR RiS1=='8', ISNULL(RiS9) OR RiS9==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS9  
307"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], počet ošetrovacích dní v R"+i+"S6 /OS_DNI/ sa neuvádza."Forcheck(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS6) OR RiS6==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS6  
308"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], počet pacientov na dohodu/ poistencov v spád. území v R"+i+"S7 /PAC_NA_DOHODU/ sa neuvádza."Forcheck(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS7  
309"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], skutočná posteľová kapacita v R"+i+"S8 /OS_DNI_KAP_POSTEL/ sa neuvádza."Forcheck(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS8) OR RiS8==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS8  
310"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 /CISR_NAKL_STREDISKA3/ je 3610 [ADOS], počet ukončených hospitalizácií v R"+i+"S9 /HOSP_UKONCENE/ sa neuvádza."Forcheck(i, IF (RiS2=='3610', ISNULL(RiS9) OR RiS9==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS9  
311"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CISR_DUTV3/ je uvedené 4 - jednodňová starostlivosť, neuvádza sa počet bodov v S4 /BODY/."Forcheck(i, IF (RiS1=='4', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS4  
312"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CISR_DUTV3/ je uvedené 4 - jednodňová starostlivosť, neuvádza sa počet pacientov na dohodu/ poistencov v S7 /PAC_NA_DOHODU/."Forcheck(i, IF (RiS1=='4', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS7  
313"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CISR_DUTV3/ je uvedené 4 - jednodňová starostlivosť, neuvádza sa počet najazdených km/ letových minút v S10 /DOPR_ZDRAV_KM/."Forcheck(i, IF (RiS1=='4', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS10  
315"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, neuvádza sa počet bodov v S4 /BODY/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', ISNULL(RiS4) OR RiS4==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS4ÁNO
316"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, neuvádza sa počet výkonov v S5 /VYKONY/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS5ÁNO
317"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, neuvádza sa počet pacientov na dohodu v S7 /PAC_NA_DOHODU/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS7ÁNO
318"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, neuvádza sa počet najazdených km v S10 /DOPR_ZDRAV_KM/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', ISNULL(RiS10) OR RiS10==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS10ÁNO
319"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 je uvedené '1- oddelenie', vyplní sa iba Skutočná posteľová kapacita v S8 a Počet ošetrovacích dní v S6. /CIS_DUTV3, OS_DNI_KAP_POSTEL, OS_DNI/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='1', RiS8 >0 AND RiS6 >0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS6; RiS8ÁNO
320"Modul 4103: Pre Kód nákladového strediska 2179, 2180, 2181, 2238 alebo 2648 v R"+i+"S2 sa hodnota Počet pacientov na dohodu v stĺpci S7 neuvádza. /CISR_NAKL_STREDISKA3, PAC_NA_DOHODU/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2648', ISNULL(RiS7) OR RiS7==0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS7  
321Modul 4103: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA3, ICO/ alebo mu už skončila platnosť.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/KonZhodaNS_ICO_2018.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", "????"), getValueCM("0_E03_12A","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA3"}] })4103i={1-PR}   RiS2ÁNO
322"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 je 3610 /ADOS/, potom musí byť uvedený nenulový počet výkonov v S5. /CIS_NAKL_STREDISKA3, VYKONY/."Forcheck(i, IF(RiS2=='3610', NOT ISNULL(RiS5) AND RiS5>0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS5  
323"Modul 4103: V R"+i+"S5 musí byť uvedený počet výkonov, lebo uvádzate počet bodov v S4 /VYKONY, BODY/."Forcheck(i,IF(RiS4>0, NOT ISNULL(RiS5) AND RiS5>0,TRUE))4103i={1-PR}   RiS5  
324"Modul 4103: Počet najazdených km / nalietaných minút v S10 vypĺňajú iba nákladové strediská 2174, 2176, 2179, 2180, 2181, 2238, 2647, 2648 a 2649 alebo uveďte 0. /CISR_NAKL_STREDISKA3, DOPR_ZDRAV_KM/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2179' OR RiS2=='2180' OR RiS2=='2181' OR RiS2=='2238' OR RiS2=='2647' OR RiS2=='2648' OR RiS2=='2649', NOT ISNULL(RiS10) AND RiS10>=0, ISNULL(RiS10) OR RiS10==0))4103i={1-PR}   RiS10ÁNO
330"Modul 4103: Ak Kód druhu špecializovaného útvaru v R"+i+"S1 je 2 alebo 5, potom musí byť uvedený počet výkonov v S5. V prípade, že ich nevykazujete, nahraďte prázdnu bunku číselnou hodnotou nula. /CIS_DUTV3, VYKONY/."Forcheck(i, IF(RiS1=='2' OR RiS1=='5', (NOT ISNULL(RiS5)) AND (RiS5>=0), TRUE))4103i={1-PR}   RiS5  
331"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 je 2174 - 2178 alebo 2217 potom údaj o Počte bodov v S4 musí byť uvedený. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA3, BODY/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2217', NOT ISNULL(RiS4), TRUE))4103i={1-PR}   RiS4ÁNO
332"Modul 4103: Ak Kód nákladového strediska v R"+i+"S2 je 2174 - 2178 alebo 2217, potom údaj o Počte výkonov v S5 musí byť uvedený. Prípadnú prázdnu bunku uveďte ako hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA3, VYKONY/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2174' OR RiS2=='2175' OR RiS2=='2176' OR RiS2=='2177' OR RiS2=='2178', NOT ISNULL(RiS5), TRUE))4103i={1-PR}   RiS5ÁNO
333"Ak je kód nákladového strediska 2008, 2009, 2016, 2020, 2178, 2217 alebo 2802, potom uveďte počet evidovaných pacientov alebo počet pacientov v spádovom území alebo uveďte hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA3, PAC_NA_DOHODU/."FORCHECK(i, IF (RiS2=='2008' OR RiS2=='2009' OR RiS2=='2016' OR RiS2=='2020' OR RiS2=='2178' OR RiS2=='2217' OR RiS2=='2802', NOT ISNULL(RiS7), TRUE))4103i={1-PR}   RiS7ÁNO
334"Modul 4103: Ak v R"+i+"S1 /CIS_DUTV3/ je uvedené 1- oddelenie, potom musíte uviesť Počet hospitalizovaných pacientov v S11 /HOSP_POCET_PAC/."FORCHECK(i, IF(RiS1=='1', NOT ISNULL(RiS11) AND RiS11>=0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS11ÁNO
335"Modul 4103: Stĺpec S13, Priemerný evidenčný počet zamestnancov za sledovaný mesiac prepočítaný na plne zamestnaných, má byť uvedený, pretože je vyplnený stĺpec S2, nákladové stredisko, /PRIEM_ZAMESTNANOSTI, CISR_NAKL_STREDISKA3/."FORCHECK(i, IF(NOT ISNULL(RiS2), NOT ISNULL(RiS13) AND RiS13>=0, TRUE))4103i={1-PR}   RiS13ÁNO
337"Modul 4103: Počet izieb, Počet jednolôžkových izieb a Počet jednolôžkových izieb s vlastným hygien. zariadením a Alkoholová dezinfekcia rúk v zóne pacienta v kusoch, t. j. S14, S15, S16 a S17, sa uvádza len pre Druh útvaru '1- oddelenie', alebo uveďte 0."FORCHECK(i, j, IF (RiS1=='1', RiSj >=0 AND NOT ISNULL(RiSj), ISNULL(RiSj)))4103i={1-PR}; j={14, 15, 16,17}   RiSjÁNO
338"Modul 4103: Pre Kód nákladového strediska "+RiS2+" nesmie byť stĺpec Počet pacientov na dohodu/v spádovom území uvedený. /CISR_NAKL_STREDISKA3, PAC_NA_DOHODU/."FORCHECK(i, IF(RiS2== '2174' OR RiS2== '2175' OR RiS2== '2176' OR RiS2== '2177', ISNULL(RiS7), TRUE))4103i={1-PR}   RiS7ÁNO
339"Ak Druh útvaru je '4- útvar JZS', potom Počet výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti v stĺpci S12 musí byť vyplnený. /CIS_DUTV3, VYKONY_JZS/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='4' , NOT ISNULL(RiS12) AND RiS12>=0, ISNULL(RiS12) OR RiS12==0))4103i={1-PR}   RiS12  
340"Ak Druhu útvaru je '4- útvar JZS', potom Počet výkonov v S5 nesmie byť vyplnený. /CIS_DUTV3, VYKONY/."FORCHECK(i, IF (RiS1=='4', ISNULL(RiS5) OR RiS5==0 , TRUE))4103i={1-PR}   RiS5  
401Medzimodulová kontrola: Nákladové stredisko z R%d modulu 4102 nie je vykázané v module 4103!forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/exprKonNS_4102_4103.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA2", null), riadok.getValue("POR_CIS2", null), riadok.getValue("TRZBY_ZP_BODY", ZERO), riadok.getValue("TRZBY_ZP_OSET_DNI", ZERO), riadok.getValue("TRZBY_ZP_HOSPITAL", ZERO), riadok.getValue("TRZBY_ZP_KAP_PAUS", ZERO), riadok.getValue("TRZBY_ZP_KM_MIN", ZERO), getValueCM("0_E03_12A", "ICO", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA2"}] })4102i={1-PR}   RiS2  
402Medzimodulová kontrola: V module 4103 musí byť uvedený počet bodov v R%dS4 /BODY/, lebo ste v module 4102 vykázali tržby za body!forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E02/exprKonNS_4103_4102_body.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", null), riadok.getValue("POR_CIS3", null), riadok.getValue("BODY", null), getValueCM("0_E03_12A", "ICO", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "BODY"}] })4103i={1-PR}   RiS4  
403Medzimodulová kontrola: V module 4103 musí byť uvedený počet ošetrovacích dní v R%dS6 /OS_DNI/, lebo ste v module 4102 vykázali tržby za ošetrovacie dni!forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E02/exprKonNS_4103_4102_os_dni.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", null), riadok.getValue("POR_CIS3", null), riadok.getValue("OS_DNI", null), getValueCM("0_E03_12A", "ICO", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "OS_DNI"}] })4103i={1-PR}   RiS6  
404Medzimodulová kontrola: V module 4103 musí byť uvedený počet ukončených hospitalizácií v R%dS9 /HOSP_UKONCENE/, lebo ste v module 4102 vykázali tržby za ukončené hospitalizácie!forCheck(function(riadok) { return getFunction("validations/E02/exprKonNS_4103_4102_hosp_ukoncene.js")( riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA3", null), riadok.getValue("POR_CIS3", null), riadok.getValue("HOSP_UKONCENE", null), getValueCM("0_E03_12A", "ICO", null) )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "HOSP_UKONCENE"}] })4103i={1-PR}   RiS9ÁNO
500"Medzimodulová kontrola: Ak uvádzate Tržby od ZP za kapitáciu / paušál v stĺpci S10 v module 4102, potom musíte uviesť Počet pacientov na dohodu / v spádovom území v stĺpci S7 v module 4103, pri NS 2008, 2009, 2020. /CISR_NAKL_STREDISKA2, PAC_NA_DOHODU/."FORCHECK(i,j, IF(M4102RiS2="2008" OR M4102RiS2="2009" OR M4102RiS2="2020", IF(ISNULL(M4102RiS10) OR M4102RiS10==0, TRUE, IF(M4103RjS2==M4102RiS2 AND M4103RjS3==M4102RiS3, M4103RjS7>0, TRUE)), TRUE))4102i={1-M4102PR}; j={1-M4103PR}   M4103RjS7  
501"Medzimodulová kontrola: Ak uvádzate Tržby od zdravotných poisťovní za výkony vrátane JZS v stĺpci S8 v module 4102, musíte uviesť Počet výkonov JZS v stĺpci S12 v module 4103. /VYKONY_JZS, TRZBY_ZP_VYKON/."FORCHECK(i,j, IF(M4102RiS1<> "4", TRUE, IF(M4102RiS8>0, IF(M4102RiS2==M4103RjS2 AND M4102RiS3==M4103RjS3, NOT ISNULL(M4103RjS12) AND M4103RjS12>0, TRUE),TRUE)))4103i={1-M4102PR};j={1-M4103PR}   M4103RjS12  
502"Medzimodulová kontrola: V module 4103 neuvádzate Počet najazdených km / nalietaných minút /DOPR_ZDRAV_KM/ v R"+i+"S10 hoc v module 4102 pre NS z R"+j+" uvádzate Tržby od ZP za najazdené km / letové minúty v S11 /TRZBY_ZP_KM_MIN/."Forcheck(i, j, IF(ISNULL(M4102RiS11) OR M4102RiS11==0, TRUE, IF(M4102RiS2==M4103RjS2 AND M4102RiS3==M4103RjS3, IF(M4103RjS10>0, TRUE, FALSE), TRUE)))4103i={1-M4102PR}; j={1-M4103PR}   M4103RjS10  
503"Medzimodulová kontrola: Ak uvádzate Náklady na lieky v module 4101 v stĺpci S7, potom uveďte Tržby od obyvateľstva za lieky v stĺpci S13 v module 4102 alebo uveďte hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA1, CISR_NAKL_STREDISKA2, NAKLADY_LIEKY, TRZBY_OB_LIEKY/."FORCHECK(i, IF(M4101RiS2== '3160', FORCHECK(j, IF(M4101RiS2==M4102RjS2 AND M4101RiS3==M4102RjS3, IF(M4101RiS7>=0, NOT ISNULL(M4102RjS13), TRUE), TRUE )), TRUE))i={1-M4101PR};j={1-M4102PR}   M4102RjS13ÁNO
504"Medzimodulová kontrola: Ak uvádzate Náklady na zdrav. pomôcky v module 4101 v stĺpci S8, potom uveďte Tržby od obyv. za zdravotnícke pomôcky v stĺpci S14 v module 4102 alebo uveďte hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA1+2, NAKLADY_ZDRAV_POM, TRZBY_OB_ZDR_POM/."FORCHECK(i, IF(M4101RiS2== '3160', FORCHECK(j, IF(M4101RiS2==M4102RjS2 AND M4101RiS3==M4102RjS3, IF(M4101RiS8>=0, NOT ISNULL(M4102RjS14), TRUE), TRUE )), TRUE))i={1-M4101PR};j={1-M4102PR}   M4102RjS14ÁNO
505"Medzimodulová kontrola: Ak uvádzate Náklady na dopln. sortiment lekární v module 4101 v stĺpci S9, potom uveďte tržby od obyv. za tento sortiment v S15 v module 4102 alebo uveďte hodnotu 0. /CISR_NAKL_STREDISKA1+2, NAKLADY_DOPL_SOR, TRZBY_OB_DOP_SORT/."FORCHECK(i, IF(M4101RiS2== '3160', FORCHECK(j, IF(M4101RiS2==M4102RjS2 AND M4101RiS3==M4102RjS3, IF(M4101RiS9>=0, NOT ISNULL(M4102RjS15), TRUE), TRUE )), TRUE))i={1-M4101PR};j={1-M4102PR}   M4102RjS15ÁNO
600"V module 4104 je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!"Check(ORMulti(i, TRUE))4104i={1-PR}      
601"Ak ste uviedli Typ plnenia '2- Pohľadávka' alebo '0- Iné', tak Rok plnenia musíte uviesť aktuálny, uveďte AKTUÁNY rok. /PLNENIE_TYP, PLNENIE_ROK/."FORCHECK(i, IF(ISNULL(RiS2),TRUE, IF(RiS2 == 2 OR RiS2 == 0, RiS4 == M0_E03_12AR1S1, TRUE)) )4104i={1-PR}   RiS4ÁNO
602"Modul 4104: Hodnota v stĺpci S7 Výška záväzku/pohľadávky/iné v EUR by mala byť pre '1-záväzok' záporná. /PLNENIE_VYSKA, PLNENNIE_TYP/."FORCHECK(i, IF((RiS2==1) AND (NOT ISNULL(RiS7)), RiS7<=0, TRUE))4104i={1-PR}   RiS7  
603"Modul 4104: Hodnota v stĺpci S7 Výška záväzku/pohľadávky/iné v EUR by mala byť pre '2-pohľadávka' kladná. /PLNENIE_VYSKA, PLNENNIE_TYP/."FORCHECK(i, IF((RiS2==2) AND (NOT ISNULL(RiS7)), RiS7>=0, TRUE))4104i={1-PR}   RiS7  
604Modul 4104: Rok plnenia, uvedený na riadku R%d ešte nenastal. Alebo pre typ '1-Záväzok' nesmie byť Rok plnenia menší ako 2020. /PLNENIE_TYP, PLNENIE_ROK/.forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRokZavPohlAIneOK_2021.js")( riadok.getValue("PLNENIE_TYP", null), riadok.getValue("PLNENIE_ROK", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_ROK"}] })4104i={1-PR}   RiS4ÁNO
606Modul 4104: Na riadku R%d je ešte nevyplnená bunka Typ plnenia. /PLNENIE_TYP/.forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRiadokOfM4104Full_S2.js")( riadok.getValue("PLNENIE_TYP", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_TYP"}] })4104i={1-PR}, j={2-7}   RiS2ÁNO
607Modul 4104: Na riadku R%d je ešte nevyplnená bunka Záväzok, pohľadávka a iné voči/za/zo. /PLNENIE/.forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRiadokOfM4104Full_S3.js")( riadok.getValue("PLNENIE", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE"}] })4104i={1-PR}, j={2-7}   RiS3ÁNO
608Modul 4104: Na riadku R%d je ešte nevyplnená bunka Rok plnenia. /PLNENIE_ROK/.forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRiadokOfM4104Full_S4.js")( riadok.getValue("PLNENIE_ROK", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_ROK"}] })4104i={1-PR}, j={2-7}RiS4   ÁNO
609Modul 4104: Na riadku R%d je ešte nevyplnená bunka Druh plnenia. /PLNENIE_DRUH/.forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRiadokOfM4104Full_S5.js")(riadok.getValue("PLNENIE_TYP", null), riadok.getValue("PLNENIE", null), riadok.getValue("PLNENIE_DRUH", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_DRUH"}] })4104i={1-PR}, j={2-7}   RiS5ÁNO
610"Modul 4104: Bunka Druh plnenia sa pre údaj '51 – Finančné vyjadrenie prijatých darov' nemá uvádzať. /PLNENIE, PLNENIE_DRUH/."FORCHECK(i, IF(RiS3==51, IF(ISNULL(RiS5), TRUE, FALSE), TRUE))4104i={1-PR}   RiS5ÁNO
611Modul 4104: Na riadku R%d je ešte nevyplnená bunka Plnenie splatnosti. /PLNENIE_SPLATNOST/.forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRiadokOfM4104Full_S6.js")(riadok.getValue("PLNENIE_TYP", null), riadok.getValue("PLNENIE", null), riadok.getValue("PLNENIE_SPLATNOST", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_SPLATNOST"}] })4104i={1-PR}, j={2-7}   RiS6ÁNO
612"Modul 4104: Bunka Plnenie splatnosti sa pre údaj '51 – Finančné vyjadrenie prijatých darov' nemá uvádzať. /PLNENIE, PLNENIE_SPLATNOST/."FORCHECK(i, IF(RiS3==51, IF(ISNULL(RiS6), TRUE, FALSE), TRUE))4104i={1-PR}   RiS6ÁNO
613Modul 4104: Na riadku R%d je ešte nevyplnená bunka Výška záväzku. /PLNENIE_VYSKA/.forCheck(function(riadok) {return getFunction("validations/E03_12A/IsRiadokOfM4104Full_S7.js")( riadok.getValue("PLNENIE_VYSKA", null))}, function(riadok) {return msgText(riadok.getIndex())}, function(riadok) {return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PLNENIE_VYSKA"}] })4104i={1-PR}, j={2-7}   RiS7ÁNO
700"Modul 4105: Ak máte vyplnené Tržby za hospitačné prípady v S"+j+", musíte mať vyplnený aj Počet vykázaných hospitačných prípadov v zmysle DRG v S"+(j+3)+". /DRG_VYNOSY_ZP_VSZP, DRG_UH_ZP_VSZP/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(RiS7), TRUE))4105i={1-PR};j={4}   RiS7ÁNO
701"Modul 4105: Ak máte vyplnený Počet vykázaných hospitačných prípadov v S"+j+", musíte mať vyplnené aj Tržby za hospitačné prípady DRG v S"+(j-3)+". /DRG_VYNOSY_ZP_VSZP, DRG_UH_ZP_VSZP/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(RiS4), TRUE))4105i={1-PR};j={7}   RiS4ÁNO
702"Modul 4105: Ak máte vyplnené Tržby za hospitačné prípady v S"+j+", musíte mať vyplnený aj Počet vykázaných hospitačných prípadov v zmysle DRG v S"+(j+3)+". /DRG_VYNOSY_ZP_DOV, DRG_UH_ZP_DOV/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(RiS8), TRUE))4105i={1-PR};j={5}   RiS8ÁNO
703"Modul 4105: Ak máte vyplnený Počet vykázaných hospitačných prípadov v S"+j+", musíte mať vyplnené aj Tržby za hospitačné prípady DRG v S"+(j-3)+". /DRG_VYNOSY_ZP_DOV, DRG_UH_ZP_DOV/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(RiS5), TRUE))4105i={1-PR};j={8}   RiS5ÁNO
704"Modul 4105: Ak máte vyplnené Tržby za hospitačné prípady v S"+j+", musíte mať vyplnený aj Počet vykázaných hospitačných prípadov v zmysle DRG v S"+(j+3)+". /DRG_VYNOSY_ZP_UNI, DRG_UH_ZP_UNI/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(RiS9), TRUE))4105i={1-PR};j={6}   RiS9ÁNO
705"Modul 4105: Ak máte vyplnený Počet vykázaných hospitačných prípadov v S"+j+", musíte mať vyplnené aj Tržby za hospitačné prípady DRG v S"+(j-3)+". /DRG_VYNOSY_ZP_UNI, DRG_UH_ZP_UNI/."FORCHECK(i, j, IF(NOT ISNULL(RiSj), NOT ISNULL(RiS6), TRUE))4105i={1-PR};j={9}   RiS6ÁNO
706Modul 4105: Na riadku R%d uvádzate neplatný Kód nákladového strediska. Kód %s nie je k Vášmu IČO-u %s registrovaný v registri PZS /CISR_NAKL_STREDISKA4, ICO/ alebo mu už skončila platnosť.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/E03_12A/KonZhodaNS_ICO_2018.js")(riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA4", "????") )}, function(riadok) { return msgText(riadok.getIndex(), riadok.getValue("CISR_NAKL_STREDISKA4", "????"), getValueCM("0_E03_12A","ICO", "????????") )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "CISR_NAKL_STREDISKA4"}] })4105i={1-PR}   RiS2ÁNO
801"Medzimodulová kontrola: Ak uvádzate Tržby od ZP za výkony vrátane JZS v stĺpci S8 v module 4102, musíte uviesť Počet výkonov v S05 v module 4103. /CISR_DUTV2, VYKONY, TRZBY_ZP_VYKON/."FORCHECK(i,j, IF(M4102RiS1== "2" OR M4102RiS1== "3" OR M4102RiS1== "5" OR M4102RiS1== "6" OR M4102RiS1== "7" OR M4102RiS1== "8", IF(M4102RiS8>0, IF(M4102RiS2==M4103RjS2 AND M4102RiS3==M4103RjS3, NOT ISNULL(M4103RjS5) AND M4103RjS5>0, TRUE), TRUE) , TRUE))i={1-M4102PR};j={1-M4103PR}   M4103RjS5  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: CISR_DUTV1
Obmedzovaná položka: CISR_NAKL_STREDISKA1
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
CISR_DUTV1PCISR_NAKL_STREDISKA1P009
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S009
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S010
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S011
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S012
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S013
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S014
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S015
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S037
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S038
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S068
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S069
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S070
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S079
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S106
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S107
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S108
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S109
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S114
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S191
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S206
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S207
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S229
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S319
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S322
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S336
CISR_DUTV1SCISR_NAKL_STREDISKA1S599
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10901
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10902
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10903
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10904
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10905
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10906
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10907
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10908
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10909
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10910
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10911
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10912
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10913
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10914
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10915
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10916
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10917
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10918
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10919
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10920
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10921
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10922
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10923
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10924
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10925
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10978
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10979
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10981
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10982
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10983
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10984
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10985
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10986
CISR_DUTV10CISR_NAKL_STREDISKA10999
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11001
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11002
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11003
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11004
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11005
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11006
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11007
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11009
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11010
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11011
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11012
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11013
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11014
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11015
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11018
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11019
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11025
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11027
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11031
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11037
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11038
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11039
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11040
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11043
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11044
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11045
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11046
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11047
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11048
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11049
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11050
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11051
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11056
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11060
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11063
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11064
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11068
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11069
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11070
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11073
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11074
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11079
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11095
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11098
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11104
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11105
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11106
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11107
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11108
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11109
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11114
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11116
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11140
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11144
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11153
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11155
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11156
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11184
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11185
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11191
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11192
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11193
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11196
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11197
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11198
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11199
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11200
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11201
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11202
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11203
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11205
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11206
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11207
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11209
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11216
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11223
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11229
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11241
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11278
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11306
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11319
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11322
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11323
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11329
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11331
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11332
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11334
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11336
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11351
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11599
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11601
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11602
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11604
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11609
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11611
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11612
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11613
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11620
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11625
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11626
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11631
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11637
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11668
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11670
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11691
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11700
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11706
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11707
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11708
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11709
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11723
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11805
CISR_DUTV11CISR_NAKL_STREDISKA11978
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12001
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12002
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12003
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12004
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12005
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12006
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12007
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12008
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12009
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12010
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12011
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12012
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12013
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12014
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12015
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12016
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12017
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12018
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12019
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12020
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12022
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12023
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12024
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12025
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12026
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12027
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12031
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12032
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12037
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12038
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12039
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12040
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12043
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12044
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12045
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12046
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12047
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12048
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12049
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12050
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12051
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12053
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12054
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12055
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12056
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12059
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12060
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12062
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12063
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12064
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12065
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12067
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12068
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12069
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12070
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12072
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12073
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12074
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12075
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12076
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12091
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12104
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12105
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12106
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12107
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12108
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12109
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12114
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12115
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12116
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12130
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12134
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12140
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12141
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12143
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12144
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12145
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12153
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12154
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12155
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12156
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12163
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12174
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12175
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12176
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12177
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12178
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12179
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12180
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12181
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12184
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12187
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12191
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12205
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12206
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12207
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12215
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12216
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12217
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12222
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12223
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12226
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12229
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12231
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12238
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12241
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12247
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12271
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12278
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12289
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12295
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12296
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12299
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12302
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12303
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12306
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12312
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12319
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12322
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12323
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12329
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12331
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12332
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12334
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12335
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12336
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12340
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12341
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12345
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12347
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12348
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12349
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12350
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12358
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12367
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12377
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12520
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12558
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12570
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12578
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12580
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12584
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12585
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12586
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12588
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12591
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12594
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12595
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12597
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12599
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12610
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12630
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12645
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12646
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12647
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12648
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12649
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12711
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12712
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12721
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12722
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12723
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12724
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12725
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12726
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12728
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12729
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12730
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12802
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12931
CISR_DUTV12CISR_NAKL_STREDISKA12978
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13023
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13025
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13028
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13031
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13050
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13061
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13065
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13073
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13080
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13091
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13098
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13134
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13135
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13144
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13160
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13161
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13170
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13184
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13185
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13186
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13187
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13193
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13196
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13197
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13198
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13199
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13200
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13201
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13202
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13203
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13208
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13241
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13253
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13255
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13256
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13257
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13278
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13291
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13557
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13558
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13559
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13561
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13562
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13563
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13570
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13571
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13602
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13603
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13604
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13609
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13610
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13611
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13612
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13613
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13626
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13631
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13637
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13650
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13668
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13691
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13714
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13723
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13724
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13725
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13728
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13729
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13730
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13804
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13806
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13824
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13827
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13931
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13978
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13995
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13996
CISR_DUTV13CISR_NAKL_STREDISKA13997
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14009
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14010
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14011
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14012
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14013
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14014
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14015
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14016
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14025
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14037
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14038
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14048
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14068
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14070
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14107
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14108
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14109
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14114
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14222
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14336
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14723
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14802
CISR_DUTV14CISR_NAKL_STREDISKA14978
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15009
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15012
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15023
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15024
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15027
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15028
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15029
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15031
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15034
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15040
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15043
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15047
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15049
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15062
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15063
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15065
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15104
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15140
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15154
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15156
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15170
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15184
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15185
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15186
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15187
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15188
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15210
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15212
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15213
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15214
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15218
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15221
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15225
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15228
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15232
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15247
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15259
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15274
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15275
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15279
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15291
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15303
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15306
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15335
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15351
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15364
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15378
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15393
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15525
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15532
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15533
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15558
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15574
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15575
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15576
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15581
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15582
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15585
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15586
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15588
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15593
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15594
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15595
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15597
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15598
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15705
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15711
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15712
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15721
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15722
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15723
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15724
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15725
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15818
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15844
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15846
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15867
CISR_DUTV15CISR_NAKL_STREDISKA15978
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16001
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16003
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16004
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16005
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16007
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16008
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16010
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16011
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16014
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16015
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16018
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16019
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16020
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16025
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16027
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16031
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16040
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16044
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16046
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16048
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16049
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16050
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16056
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16060
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16063
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16064
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16073
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16104
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16105
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16141
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16143
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16144
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16155
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16156
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16163
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16205
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16208
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16216
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16241
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16334
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16728
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16729
CISR_DUTV16CISR_NAKL_STREDISKA16978
CISR_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17009
CISR_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17010
CISR_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17011
CISR_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17015
CISR_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17029
CISR_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17031
CISR_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17038
CISR_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17062
CISR_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17068
CISR_DUTV17CISR_NAKL_STREDISKA17289
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18001
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18002
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18003
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18004
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18005
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18007
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18009
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18010
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18011
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18012
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18013
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18014
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18015
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18018
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18019
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18025
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18027
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18031
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18037
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18038
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18043
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18049
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18051
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18056
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18060
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18068
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18069
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18070
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18073
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18107
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18108
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18114
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18184
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18191
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18192
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18205
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18207
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18331
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18334
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18599
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18975
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18976
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18977
CISR_DUTV18CISR_NAKL_STREDISKA18978

Obmedzujúca položka: CISR_DUTV2
Obmedzovaná položka: CISR_NAKL_STREDISKA2
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
CISR_DUTV2PCISR_NAKL_STREDISKA2P009
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S009
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S010
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S011
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S012
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S013
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S014
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S015
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S037
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S038
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S068
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S069
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S070
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S079
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S106
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S107
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S108
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S109
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S114
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S191
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S206
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S207
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S229
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S319
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S322
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S336
CISR_DUTV2SCISR_NAKL_STREDISKA2S599
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20901
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20902
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20903
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20904
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20905
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20906
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20907
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20908
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20909
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20910
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20911
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20912
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20913
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20914
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20915
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20916
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20917
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20918
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20919
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20920
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20921
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20922
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20923
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20924
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20925
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20978
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20979
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20981
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20982
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20983
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20984
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20985
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20986
CISR_DUTV20CISR_NAKL_STREDISKA20999
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21001
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21002
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21003
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21004
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21005
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21006
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21007
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21009
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21010
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21011
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21012
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21013
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21014
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21015
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21018
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21019
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21025
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21027
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21031
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21037
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21038
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21039
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21040
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21043
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21044
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21045
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21046
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21047
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21048
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21049
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21050
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21051
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21056
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21060
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21063
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21064
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21068
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21069
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21070
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21073
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21074
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21079
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21095
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21098
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21104
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21105
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21106
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21107
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21108
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21109
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21114
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21116
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21140
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21144
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21153
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21155
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21156
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21184
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21185
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21191
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21192
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21193
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21196
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21197
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21198
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21199
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21200
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21201
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21202
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21203
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21205
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21206
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21207
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21209
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21216
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21223
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21229
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21241
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21278
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21306
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21319
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21322
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21323
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21329
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21331
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21332
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21334
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21336
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21351
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21599
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21601
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21602
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21604
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21609
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21611
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21612
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21613
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21620
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21625
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21626
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21631
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21637
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21668
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21670
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21691
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21700
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21706
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21707
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21708
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21709
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21723
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21805
CISR_DUTV21CISR_NAKL_STREDISKA21978
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22001
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22002
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22003
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22004
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22005
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22006
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22007
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22008
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22009
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22010
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22011
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22012
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22013
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22014
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22015
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22016
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22017
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22018
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22019
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22020
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22022
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22023
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22024
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22025
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22026
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22027
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22031
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22032
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22037
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22038
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22039
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22040
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22043
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22044
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22045
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22046
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22047
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22048
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22049
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22050
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22051
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22053
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22054
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22055
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22056
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22059
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22060
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22062
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22063
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22064
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22065
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22067
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22068
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22069
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22070
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22072
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22073
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22074
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22075
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22076
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22091
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22104
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22105
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22106
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22107
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22108
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22109
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22114
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22115
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22116
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22130
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22134
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22140
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22141
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22143
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22144
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22145
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22153
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22154
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22155
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22156
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22163
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22174
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22175
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22176
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22177
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22178
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22179
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22180
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22181
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22184
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22187
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22191
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22205
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22206
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22207
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22215
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22216
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22217
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22222
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22223
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22226
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22229
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22231
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22238
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22241
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22247
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22271
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22278
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22289
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22295
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22296
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22299
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22302
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22303
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22306
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22312
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22319
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22322
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22323
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22329
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22331
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22332
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22334
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22335
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22336
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22340
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22341
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22345
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22347
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22348
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22349
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22350
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22358
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22367
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22377
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22520
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22558
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22570
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22578
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22580
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22584
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22585
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22586
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22588
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22591
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22594
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22595
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22597
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22599
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22610
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22630
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22645
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22646
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22647
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22648
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22649
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22711
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22712
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22721
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22722
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22723
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22724
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22725
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22726
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22728
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22729
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22730
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22802
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22931
CISR_DUTV22CISR_NAKL_STREDISKA22978
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23023
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23025
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23028
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23031
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23050
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23061
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23065
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23073
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23080
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23091
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23098
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23134
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23135
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23144
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23160
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23161
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23170
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23184
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23185
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23186
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23187
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23193
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23196
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23197
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23198
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23199
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23200
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23201
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23202
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23203
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23208
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23241
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23253
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23255
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23256
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23257
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23278
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23291
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23557
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23558
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23559
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23561
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23562
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23563
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23570
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23571
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23602
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23603
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23604
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23609
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23610
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23611
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23612
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23613
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23626
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23631
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23637
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23650
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23668
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23691
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23714
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23723
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23724
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23725
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23728
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23729
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23730
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23804
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23806
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23824
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23827
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23931
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23978
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23995
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23996
CISR_DUTV23CISR_NAKL_STREDISKA23997
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24009
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24010
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24011
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24012
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24013
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24014
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24015
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24016
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24025
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24037
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24038
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24048
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24068
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24070
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24107
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24108
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24109
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24114
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24222
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24336
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24723
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24802
CISR_DUTV24CISR_NAKL_STREDISKA24978
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25009
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25012
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25023
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25024
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25027
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25028
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25029
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25031
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25034
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25040
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25043
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25047
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25049
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25062
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25063
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25065
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25104
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25140
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25154
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25156
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25170
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25184
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25185
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25186
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25187
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25188
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25210
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25212
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25213
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25214
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25218
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25221
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25225
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25228
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25232
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25247
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25259
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25274
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25275
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25279
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25291
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25303
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25306
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25335
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25351
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25364
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25378
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25393
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25525
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25532
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25533
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25558
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25574
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25575
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25576
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25581
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25582
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25585
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25586
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25588
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25593
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25594
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25595
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25597
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25598
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25705
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25711
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25712
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25721
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25722
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25723
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25724
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25725
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25818
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25844
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25846
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25867
CISR_DUTV25CISR_NAKL_STREDISKA25978
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26001
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26003
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26004
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26005
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26007
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26008
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26010
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26011
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26014
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26015
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26018
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26019
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26020
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26025
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26027
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26031
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26040
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26044
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26046
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26048
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26049
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26050
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26056
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26060
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26063
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26064
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26073
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26104
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26105
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26141
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26143
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26144
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26155
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26156
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26163
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26205
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26208
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26216
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26241
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26334
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26728
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26729
CISR_DUTV26CISR_NAKL_STREDISKA26978
CISR_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27009
CISR_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27010
CISR_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27011
CISR_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27015
CISR_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27029
CISR_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27031
CISR_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27038
CISR_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27062
CISR_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27068
CISR_DUTV27CISR_NAKL_STREDISKA27289
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28001
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28002
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28003
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28004
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28005
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28007
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28009
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28010
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28011
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28012
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28013
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28014
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28015
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28018
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28019
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28025
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28027
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28031
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28037
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28038
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28043
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28049
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28051
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28056
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28060
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28068
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28069
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28070
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28073
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28107
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28108
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28114
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28184
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28191
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28192
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28205
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28207
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28331
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28334
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28599
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28975
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28976
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28977
CISR_DUTV28CISR_NAKL_STREDISKA28978

Obmedzujúca položka: CISR_DUTV3
Obmedzovaná položka: CISR_NAKL_STREDISKA3
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
CISR_DUTV3PCISR_NAKL_STREDISKA3P009
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S009
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S010
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S011
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S012
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S013
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S014
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S015
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S037
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S038
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S068
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S069
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S070
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S079
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S106
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S107
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S108
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S109
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S114
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S191
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S206
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S207
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S229
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S319
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S322
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S336
CISR_DUTV3SCISR_NAKL_STREDISKA3S599
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30901
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30902
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30903
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30904
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30905
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30906
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30907
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30908
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30909
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30910
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30911
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30912
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30913
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30914
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30915
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30916
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30917
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30918
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30919
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30920
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30921
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30922
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30923
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30924
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30925
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30978
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30979
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30981
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30982
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30983
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30984
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30985
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30986
CISR_DUTV30CISR_NAKL_STREDISKA30999
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31001
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31002
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31003
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31004
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31005
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31006
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31007
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31009
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31010
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31011
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31012
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31013
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31014
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31015
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31018
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31019
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31025
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31027
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31031
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31037
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31038
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31039
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31040
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31043
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31044
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31045
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31046
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31047
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31048
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31049
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31050
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31051
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31056
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31060
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31063
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31064
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31068
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31069
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31070
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31073
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31074
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31079
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31095
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31098
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31104
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31105
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31106
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31107
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31108
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31109
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31114
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31116
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31140
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31144
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31153
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31155
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31156
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31184
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31185
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31191
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31192
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31193
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31196
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31197
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31198
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31199
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31200
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31201
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31202
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31203
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31205
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31206
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31207
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31209
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31216
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31223
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31229
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31241
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31278
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31306
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31319
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31322
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31323
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31329
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31331
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31332
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31334
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31336
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31351
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31599
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31601
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31602
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31604
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31609
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31611
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31612
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31613
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31620
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31625
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31626
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31631
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31637
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31668
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31670
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31691
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31700
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31706
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31707
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31708
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31709
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31723
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31805
CISR_DUTV31CISR_NAKL_STREDISKA31978
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32001
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32002
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32003
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32004
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32005
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32006
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32007
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32008
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32009
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32010
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32011
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32012
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32013
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32014
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32015
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32016
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32017
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32018
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32019
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32020
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32022
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32023
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32024
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32025
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32026
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32027
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32031
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32032
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32037
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32038
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32039
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32040
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32043
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32044
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32045
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32046
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32047
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32048
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32049
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32050
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32051
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32053
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32054
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32055
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32056
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32059
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32060
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32062
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32063
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32064
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32065
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32067
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32068
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32069
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32070
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32072
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32073
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32074
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32075
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32076
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32091
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32104
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32105
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32106
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32107
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32108
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32109
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32114
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32115
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32116
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32130
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32134
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32140
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32141
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32143
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32144
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32145
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32153
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32154
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32155
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32156
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32163
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32174
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32175
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32176
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32177
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32178
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32179
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32180
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32181
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32184
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32187
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32191
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32205
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32206
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32207
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32215
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32216
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32217
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32222
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32223
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32226
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32229
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32231
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32238
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32241
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32247
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32271
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32278
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32289
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32295
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32296
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32299
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32302
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32303
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32306
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32312
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32319
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32322
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32323
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32329
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32331
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32332
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32334
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32335
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32336
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32340
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32341
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32345
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32347
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32348
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32349
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32350
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32358
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32367
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32377
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32520
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32558
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32570
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32578
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32580
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32584
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32585
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32586
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32588
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32591
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32594
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32595
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32597
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32599
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32610
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32630
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32645
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32646
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32647
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32648
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32649
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32711
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32712
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32721
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32722
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32723
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32724
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32725
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32726
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32728
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32729
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32730
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32802
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32931
CISR_DUTV32CISR_NAKL_STREDISKA32978
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33023
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33025
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33028
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33031
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33050
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33061
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33065
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33073
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33080
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33091
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33098
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33134
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33135
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33144
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33160
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33161
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33170
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33184
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33185
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33186
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33187
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33193
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33196
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33197
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33198
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33199
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33200
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33201
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33202
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33203
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33208
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33241
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33253
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33255
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33256
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33257
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33278
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33291
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33557
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33558
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33559
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33561
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33562
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33563
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33570
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33571
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33602
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33603
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33604
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33609
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33610
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33611
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33612
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33613
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33626
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33631
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33637
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33650
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33668
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33691
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33714
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33723
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33724
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33725
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33728
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33729
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33730
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33804
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33806
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33824
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33827
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33931
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33978
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33995
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33996
CISR_DUTV33CISR_NAKL_STREDISKA33997
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34009
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34010
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34011
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34012
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34013
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34014
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34015
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34016
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34025
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34037
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34038
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34048
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34068
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34070
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34107
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34108
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34109
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34114
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34222
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34336
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34723
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34802
CISR_DUTV34CISR_NAKL_STREDISKA34978
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35009
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35012
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35023
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35024
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35027
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35028
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35029
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35031
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35034
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35040
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35043
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35047
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35049
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35062
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35063
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35065
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35104
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35140
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35154
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35156
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35170
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35184
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35185
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35186
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35187
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35188
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35210
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35212
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35213
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35214
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35218
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35221
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35225
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35228
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35232
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35247
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35259
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35274
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35275
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35279
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35291
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35303
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35306
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35335
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35351
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35364
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35378
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35393
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35525
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35532
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35533
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35558
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35574
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35575
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35576
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35581
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35582
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35585
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35586
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35588
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35593
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35594
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35595
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35597
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35598
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35705
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35711
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35712
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35721
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35722
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35723
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35724
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35725
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35818
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35844
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35846
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35867
CISR_DUTV35CISR_NAKL_STREDISKA35978
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36001
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36003
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36004
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36005
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36007
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36008
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36010
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36011
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36014
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36015
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36018
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36019
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36020
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36025
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36027
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36031
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36040
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36044
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36046
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36048
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36049
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36050
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36056
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36060
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36063
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36064
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36073
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36104
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36105
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36141
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36143
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36144
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36155
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36156
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36163
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36205
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36208
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36216
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36241
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36334
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36728
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36729
CISR_DUTV36CISR_NAKL_STREDISKA36978
CISR_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37009
CISR_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37010
CISR_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37011
CISR_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37015
CISR_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37029
CISR_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37031
CISR_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37038
CISR_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37062
CISR_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37068
CISR_DUTV37CISR_NAKL_STREDISKA37289
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38001
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38002
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38003
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38004
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38005
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38007
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38009
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38010
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38011
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38012
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38013
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38014
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38015
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38018
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38019
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38025
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38027
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38031
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38037
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38038
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38043
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38049
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38051
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38056
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38060
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38068
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38069
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38070
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38073
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38107
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38108
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38114
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38184
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38191
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38192
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38205
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38207
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38331
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38334
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38599
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38975
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38976
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38977
CISR_DUTV38CISR_NAKL_STREDISKA38978

Obmedzujúca položka: PLNENIE_TYP
Obmedzovaná položka: PLNENIE
Obmedzujúca položkaObmedzujúca hodnotaObmedzovaná položkaPovolená hodnota
PLNENIE_TYP1PLNENIE01
PLNENIE_TYP1PLNENIE02
PLNENIE_TYP1PLNENIE03
PLNENIE_TYP1PLNENIE04
PLNENIE_TYP1PLNENIE05
PLNENIE_TYP1PLNENIE06
PLNENIE_TYP1PLNENIE07
PLNENIE_TYP1PLNENIE08
PLNENIE_TYP1PLNENIE09
PLNENIE_TYP0PLNENIE10
PLNENIE_TYP1PLNENIE11
PLNENIE_TYP1PLNENIE12
PLNENIE_TYP1PLNENIE13
PLNENIE_TYP1PLNENIE14
PLNENIE_TYP1PLNENIE15
PLNENIE_TYP1PLNENIE16
PLNENIE_TYP1PLNENIE17
PLNENIE_TYP1PLNENIE18
PLNENIE_TYP1PLNENIE19
PLNENIE_TYP1PLNENIE20
PLNENIE_TYP1PLNENIE21
PLNENIE_TYP1PLNENIE22
PLNENIE_TYP1PLNENIE23
PLNENIE_TYP1PLNENIE24
PLNENIE_TYP1PLNENIE25
PLNENIE_TYP1PLNENIE26
PLNENIE_TYP1PLNENIE27
PLNENIE_TYP0PLNENIE28
PLNENIE_TYP0PLNENIE29
PLNENIE_TYP0PLNENIE30
PLNENIE_TYP0PLNENIE31
PLNENIE_TYP1PLNENIE32
PLNENIE_TYP1PLNENIE33
PLNENIE_TYP1PLNENIE34
PLNENIE_TYP1PLNENIE35
PLNENIE_TYP1PLNENIE36
PLNENIE_TYP1PLNENIE37
PLNENIE_TYP1PLNENIE38
PLNENIE_TYP1PLNENIE39
PLNENIE_TYP1PLNENIE40
PLNENIE_TYP1PLNENIE41
PLNENIE_TYP1PLNENIE42
PLNENIE_TYP1PLNENIE43
PLNENIE_TYP1PLNENIE44
PLNENIE_TYP1PLNENIE45
PLNENIE_TYP1PLNENIE46
PLNENIE_TYP1PLNENIE47
PLNENIE_TYP1PLNENIE48
PLNENIE_TYP2PLNENIE49
PLNENIE_TYP2PLNENIE50
PLNENIE_TYP0PLNENIE51
PLNENIE_TYP0PLNENIE52