Ročné výkazy za rok 2009

Web aplikácia ISZI 2009

Kontakty na metodických pracovníkov NCZI

Návody pre prácu s elektronickými výkazmi


» Výberové kritéria pre vykazovaciu povinnosť spravodajských jednotiek (PDF, 142 kB)
» Prehľad výkazov, ku ktorým je pripravený aplikačný program na vytvorenie výkazu vo formáte XML (PDF, 80 kB)
» Metodické pokyny k hláseniu o zdravotníckej technike R 3-01 (PDF, 185 kB)

Termín doručenia všetkých výkazov je 28. februára 2010 (mimo výkazu E 2-01, ktorý má termín 15. apríla 2010).
Na otvorenie súborov .pdf potrebuje mať nainštalovaný program Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.
P.č.
Označenie
výkazov
Názov
Elektronická
verzia
formulárov
Formuláre
 pre tlač
XML
dátové
rozhranie
Štruktúra
výkazov
a kontroly
A
Štatistické zisťovania
o ambulantnej
činnosti
1. A (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti
ambulancie
A01.zip A01.pdf iszi_A01.xsd doc_A01.html
2. A (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti
diabetologickej ambulancie
A02.zip A02.pdf iszi_A02.xsd doc_A02.html
3. A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti
ambulancie pneumológie a
 ftizeológie
A03.zip A03.pdf iszi_A03.xsd doc_A03.html
4. A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti
psychiatrickej ambulancie
A04.zip A04.pdf iszi_A04.xsd doc_A04.html
5. A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti
všeobecnej ambulancie pre deti a dorast
A05.zip A05.pdf iszi_A05.xsd doc_A05.html
6. A (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti
lekárskej genetiky
A06.zip A06.pdf iszi_A06.xsd doc_A06.html
7. A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti
gynekologickej ambulancie
A07.zip A07.pdf iszi_A07.xsd doc_A07.html
8. A (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti
ambulancie zubného lekára
A08.zip A08.pdf iszi_A08.xsd doc_A08.html
9. A (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti
dermatovenerologickej ambulancie
A09.zip A09.pdf iszi_A09.xsd doc_A09.html
10. A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti
telovýchovného lekárstva
A11.zip A11.pdf iszi_A11.xsd doc_A11.html
11. A (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti
chirurgickej ambulancie
A12.zip A12.pdf iszi_A12.xsd doc_A12.html
12. A (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti
nefrologickej ambulancie
A13.zip A13.pdf iszi_A13.xsd doc_A13.html
13. A(MZ SR) 15-01 Ročný výkaz o činnosti
oftalmologickej ambulancie
A15.zip A15.pdf iszi_A15.xsd doc_A15.html
14. A (MZ SR) 17-01 Ročný výkaz o činnosti
kardiologickej ambulancie
A17.zip A17.pdf iszi_A17.xsd doc_A17.html
15. A (MZ SR) 18-01 Ročný výkaz o činnosti
neurologickej ambulancie
A18.zip A18.pdf iszi_A18.xsd doc_A18.html
16. A(MZ SR) 20-01 Ročný výkaz o činnosti
agentúry domácej ošetrovateľskej
starostlivosti
A20.zip A20.pdf iszi_A20.xsd doc_A20.html
17. A (MZ SR) 21-01 Ročný výkaz o činnosti
ambulancie klinickej biochémie
A21.zip A21.pdf iszi_A21.xsd doc_A21.html
18. A (MZ SR) 22-01 Ročný výkaz o činnosti
hematologickej ambulancie
A22.zip A22.pdf iszi_A22.xsd doc_A22.html
19. A (MZ SR) 25-01 Ročný výkaz o činnosti
fyziatricko - rehabilitačnej
(rehabilitačnej) ambulancie
A25.zip A25.pdf iszi_A25.xsd doc_A25.html
20. A (MZ SR) 26-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie
 ortopedickej protetiky
A26.zip A26.pdf iszi_A26.xsd doc_A26.html
21. A (MZ SR) 27-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie
 klinickej imunológie a alergológie
A27.zip A27.pdf iszi_A27.xsd doc_A27.html
C
Štatistické zisťovania
o činnosti vybraných
odborností
22. C (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti nukleárnej
 medicíny
C01.zip C01.pdf iszi_C01.xsd doc_C01.html
23. C (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti
anesteziológie a intenzívnej medicíny
C02.zip C02.pdf iszi_C02.xsd doc_C02.html
24. C (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti
radiačnej onkológie
C03.zip C03.pdf iszi_C03.xsd doc_C03.html
25. C (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti
klinickej onkológie
C04.zip C04.pdf iszi_C04.xsd doc_C04.html
J
Štatistické zisťovania
 o jednodňovej
starostlivosti
26. J (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o jednodňovej
starostlivosti
J01.zip J01.pdf iszi_J01.xsd doc_J01.html
K
Štatistické zisťovania
o pracoviskách SVLZ
27. K (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti
laboratória klinickej biochémie
K01.zip K01.pdf iszi_K01.xsd doc_K01.html
28. K (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti
hematológie a transfúziológie -
pracovisko SVLZ
K02.zip K02.pdf iszi_K02.xsd doc_K02.html
29. K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti
rádiológie
K04.zip K04.pdf iszi_K04.xsd doc_K04.html
30. K (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti
fyziatrie a rehabilitácie -
pracovisko SVLZ
K05.zip K05.pdf iszi_K05.xsd doc_K05.html
31. K (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti
výdajne ortopedicko - protetických
pomôcok
K06.zip K06.pdf iszi_K06.xsd doc_K06.html
32. K (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti laboratória
klinickej imunológie a alergológie
K07.zip K07.pdf iszi_K07.xsd doc_K07.html
33. K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti
patologickej anatómie
K08.zip K08.pdf iszi_K08.xsd doc_K08.html
M
Štatistické zisťovania
o počte a štruktúre
zamestnancov
34. M (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o počte a štruktúre
pracovníkov v zdravotníctve
(M01.zip - do 200 prac.,
 M01Big.zip - nad 200 prac.)
M01.zip
M01Big.zip
M01.pdf iszi_M01.xsd doc_M01.html
35. M (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o počte a štruktúre
 štátnych zamestnancov v zdravotníctve
M04.zip M04.pdf iszi_M04.xsd doc_M04.html
P
Štatistické zisťovania
o posteľovej
 starostlivosti
36. P (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom
fonde zdravotníckeho zariadenia
P01.zip P01.pdf iszi_P01.xsd doc_P01.html
37. P (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o chirurgických
výkonoch v posteľových oddeleniach
P02.zip P02.pdf iszi_P02.xsd doc_P02.html
38. P (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o prírodných
 liečebných kúpeľoch
P03.zip P03.pdf iszi_P03.xsd doc_P03.html
T
Štatistické zisťovania
 o činnosti
 stacionára
39. T (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti stacionára T01.zip T01.pdf iszi_T01.xsd doc_T01.html
40. T (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti dialyzačného stacionára T02.zip T02.pdf iszi_T02.xsd doc_T02.html
E
Štatistické zisťovanie
 o ekonomike
41. E (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E02.zip E02.pdf iszi_E02.xsd doc_E02.html