Kontakty na metodických pracovníkov NCZI

Metodickí pracovníci zodpovední za jednotlivé ročné výkazy za rok 2009

Označenie výkazu Názov výkazu Zodpovedný spracovateľ
A (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie Bišťanová Miroslava
02/572 69 402
A (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie Rigdová Anna
02/572 69 409
A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie Ing. Baranovič Jozef
02/572 69 424
A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie Ing. Hinterschusterová Mária
02/572 69 406
A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast Ing. Baranovič Jozef
02/572 69 424
A (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky Ing. Gregorová Mária
02/572 69 405
A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti gynekologickej ambulancie Ing. Hinterschusterová Mária
02/572 69 406
A (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára Mgr. Šukajlová Margita
02/572 69 505
A (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie Rigdová Anna
02/572 69 409
A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva Ing. Gregorová Mária
02/572 69 405
A (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie Rigdová Anna
02/572 69 409
A (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie Ing. Baranovič Jozef
02/572 69 424
A (MZ SR) 15-01 Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426
A (MZ SR) 17-01 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie Ing. Činčura Štefan
02/572 69 423
A (MZ SR) 18-01 Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie Ing. Hinterschusterová Mária
02/572 69 406
A (MZ SR) 20-01 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Rigdová Anna
02/572 69 409
A (MZ SR) 21-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej biochémie Bišťanová Miroslava
02/572 69 402
A (MZ SR) 22-01 Ročný výkaz o činnosti hematologickej ambulancie Ing. Gregorová Mária
02/572 69 405
A(MZ SR) 25-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačnej ambulancie Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426
A (MZ SR) 26-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie ortopedickej protetiky Mgr. Šukajlová Margita
02/572 69 505
A (MZ SR) 27-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergológie Hradečný Milan
02/572 69 418
C (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti nukleárnej medicíny Mgr. Šukajlová Margita
02/572 69 505
C (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti anesteziológie a intenzívnej medicíny Ing. Gregorová Mária
02/572 69 405
C (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie Ing. Baranovič Jozef
02/572 69 424
C (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti klinickej onkológie Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426
E (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve Hradečný Milan
02/572 69 418
J (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti Ing. Hinterschusterová Mária
02/572 69 406
K (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie Bišťanová Miroslava
02/572 69 402
K (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie-pracovisko SVLZ Ing. Gregorová Mária
02/572 69 405
K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiológie Ing. Baranovič Jozef
02/572 69 424
K (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie-pracovisko SVLZ Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426
K (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok Mgr. Šukajlová Margita
02/572 69 505
K (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergológie Hradečný Milan
02/572 69 418
K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie Mgr. Šukajlová Margita
02/572 69 505
M (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve Ing. Vašová Iveta
02/572 69 320
M (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve Ing. Vašová Iveta
02/572 69 320
P (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia Ing. Čechvalová Milada
02/572 69 405
P (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach Ing. Gregorová Mária
02/572 69 405
P (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch Szobolovszká Lýdia
02/572 69 426
T (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti stacionára Ing. Hinterschusterová Mária
02/572 69 406
T (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti dialyzačného stacionára Ing. Baranovič Jozef
02/572 69 424