Hlásenia zdravotného stavu 2011 
Pre rok 2011 platia nové dátové rozhrania, ktoré sú prístupné nižšie v tabuľke.

 
Pôvodné dátové rozhrania platné pre aplikačné programy e-stazis budú prechodne platiť už len v roku 2011.

 
Údaje za rok 2011 bude možné elektronicky posielať v nových rozhraniach za všetky hlásenia ZS, okrem Štatistiky hospitalizovaných Z 1-12 a hlásenia Z 7-12 o UPT.
 
 

Na otvorenie dokumentov vo formáte .pdf je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.

 
P.č. Značka Názov Formulár
Metodické
pokyny
XML
dátové
rozhranie
Verzia
XML
(dátum)
1. Z (MZ SR) 1-12 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z1-12.pdf Štatistika hospitalizovaných    
2. Z (MZ SR) 4- 12 Správa o rodičke Z4- 12.pdf metodické pokyny iszi_Z04_12.xsd
doc_Z04_12.html
zmena_Z04_12.xls
17.02.11
17.02.11
17.02.11
3. Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi Z5-12.pdf metodické pokyny iszi_Z05_12.xsd
doc_Z05_12.html
zmena_Z05_12.xls
17.02.11
17.02.11
17.02.11
4. Z (MZ SR) 7-12 Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z7-12.pdf metodické pokyny    
5. Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby Z8-12.pdf metodické pokyny iszi_Z08_12.xsd
doc_Z08_12.html
zmena_Z08_12.xls
08.07.11
08.07.11
18.05.11
6. Z (MZ SR) 9-99 Hlásenie o poskytnutí informácii o umelom prerušení tehotenstva Z9-99.pdf V_417/2009
Z_345/2009
   
7. Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania Z12-12.pdf metodické pokyny iszi_Z12_12.xsd
doc_Z12_12.html
zmena_Z12_12.xls
30.05.11
30.05.11
30.05.11
8. ZS (MZ SR) 1-12 Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti ZS1-12.pdf metodické pokyny iszi_ZS01_12.xsd
doc_ZS01_12.html
zmena_ZS01_12.xls
08.07.11
13.07.11
13.07.11
9. ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS2-12.pdf metodické pokyny iszi_ZS02_12.xsd
doc_ZS02_12.html
zmena_ZS02_12.xls
04.05.11
13.07.11
13.07.11
10. ZS (MZ SR) 3-12 Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe ZS3-12.pdf metodické pokyny iszi_ZS03_12.xsd
doc_ZS03_12.html
zmena_ZS03_12.xls
08.07.11
13.07.11
13.07.11
11. ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS4-12.pdf metodické pokyny iszi_ZS04_12.xsd
doc_ZS04_12.html
zmena_ZS04_12.xls
18.05.11
13.07.11
13.07.11