Štatistika hospitalizovaných

Záznam o hospitalizácií:
Z (MZ SR) 1-12 (PDF, 31 kB)
Právna norma, na základe ktorej sa údaje získavajú:
§ 44, Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Okruh spravodajských jednotiek:
Lôžkové zdravotnícke zariadenia – právne subjekty
Spôsob zberu štatistických údajov:
Elektronickou formou
Zber údajov zabezpečuje Odbor zdravotníckej štatistiky,
Oddelenie hlásení zdravotného stavu:
Vedúca oddelenia: Ing. Iveta Harantová, tel. 02/57 269 404

» Metodické pokyny (PDF, 173 kB)
» Aktuálne zmeny a doplnky (PDF, 47 kB)

technická podpora : Ján Krnáč - tel. 02/57 269 506
metodická podpora: Mgr. Danka Majdánová - tel. 02/57 269 425, Ján Krnáč - tel. 02/57 269 421
 
Kódy bydliska sa vykazujú podľa nižšie uvedených noriem:


Obslužné aplikácie na vykazovanie a elektronický zber štatistiky hospitalizovaných
 
Aplikácie označené ako "Purposeware" sú určené výhradne zdravotníckym zariadeniam, na vykazovanie štatistiky hospitalizovaných v prípade, kde nedisponujú vlastným informačným systémom s možnosťou exportu pre NCZI.
Skontrolovať chyby v dávkach a poslať dáta do NCZI skomprimované a zašifrované umožňuje naša aplikácia na kontrolu dávok pre NCZI.
Poskytovanie týchto aplikácií tretím osobám je možné len so súhlasom NCZI Bratislava. Inštalácia a aktualizácia je určená len pre zdravotnícke zariadenia používajúce tieto aplikácie a je chránená heslom.

eChorobopis

eChorobopis

Autor:
Ján Krnáč
Verzia:
1.0.7
Licencia:
Purposeware (účelovo viazaná aplikácia)
 
Plná verzia:
Aktualizácia:
 
Aplikácia je elektronickou podobou tlačiva "Chorobopis", resp. "Záznam o hospitalizácii" (PDF, 36 kB), resp. "Správa pre ošetrujúceho lekára". Je určená na vytváranie dávok štatistiky hospitalizovaných pre NCZI Bratislava.

eŠtaHosp

eŠtaHosp

Autor:
Ján Krnáč
Verzia:
1.0.3
Licencia:
Purposeware (účelovo viazaná aplikácia)
 
Plná verzia:
Aktualizácia:
 
Aplikácia slúži na záznam a vytváranie dávok štatistiky hospitalizovaných pre NCZI Bratislava iba v nevyhnutnom rozsahu.

eKonŠtaH

eKonŠtaH

Autor:
Ján Krnáč
Verzia:
1.1.8
Licencia:
Purposeware (účelovo viazaná aplikácia)
 
Plná verzia:
Aktualizácia:
 
Aplikácia slúži na komplexnú kontrolu a opravy chýb v údajoch vo vytvorených dávkach štatistiky hospitalizovaných pred ich odoslaním do NCZI.

Visual FoxPro

Podporné knižnice - "Visual FoxPro"

Autor:
Microsoft Corporation
Verzia:
6 + SP5 + OCX
Licencia:
Royalty free
 
Inštalácia:
 
Podporné knižnice Visual FoxPro 6 RunTime - slúžia na korektnú činnosť aplikácií štatistiky hospitalizovaných a sú distribuované pre tieto účely. Stačí ak sú nainštalované iba raz. Reinštaláciu týchto knižníc vykonajte, keď inštalujete napr. operačný systém Windows odznova, alebo po vážnejšej havárii systému (výpadok sieťového napätia), kedy sa programy po takejto udalosti nechovajú štandardne ani po tzv. "ozdravovacej" procedúre.