Ako požiadať o Digitálny COVID preukaz EÚ

Národné centrum zdravotníckych informácií neposiela Digitálny COVID preukaz EÚ* automaticky, je potrebné oň požiadať. Aby občan získal Digitálny COVID preukaz EÚ, potrebuje COVID-19-PASS. NCZI COVID-19-PASS nerozposiela automaticky.
 
COVID-19-PASS je 9 miestny alfanumercický kód, ktorý je automaticky vygenerovaný a pridelený občanovi systémom.
Občan ho získa formou SMS a emailom. NCZI koncom júna jednorazovo rozposielalo COVID-19-PASS všetkým, ktorým bol už v minulosti pridelený.
 
COVID-19-PASS má každá osoba, ktorá bola kedykoľvek v minulosti testovaná (AG test alebo PCR test), pod podmienkou, že pri registrácii na testovanie využila formulár umiestnený na stránke korona.gov.sk.
 

Ak COVID-19-PASS občan nemá, môže ho získať dvomi spôsobmi:
 • kontaktovaním Call Centra NCZI tel. 02/32 35 30 30, ktoré je k dispozícii denne od 8.00 h do 20.00 h,
 • vyplnením elektronického formulára a jeho následným odoslaním na emailovú adresu nczisk@nczisk.sk.

K žiadosti o Digitálny COVID preukaz EÚ je potrebné:
 • číslo mobilného telefónu (musí byť totožné s telefónnym číslom, ktoré občan zadával pri registrácii na očkovanie),
 • COVID-19-PASS (je potrebné zadávať vo formáte XXX-XXX-XXX, t. j. s pomlčkami),
 • rok narodenia (je potrebné uviesť rok narodenia, nie dátum narodenia).
 
Návod na vytlačenie Digitálneho COVID preukazu EÚ
 
Digitálny COVID preukaz EÚ je možné stiahnuť vo formáte PDF do mobilného zariadenia alebo počítača. Následne je možné si ho vytlačiť alebo pridať do aplikácie GreenPass. Digitálny COVID preukaz EÚ je taktiež v mobilných aplikáciách zdravotných poisťovní.
 
 
Návod na vytlačenie Digitálneho COVID Preukazu EÚ
 1. Do vyhľadávača je potrebné zadať https://korona.gov.sk/, následne sa na stránke posunúť na časť „Digitálny COVID preukaz EÚ“ a kliknúť na „Získať Digitálny COVID preukaz EÚ“.
 2. Zobrazí sa nová stránka „Formuláre“, tu je potrebné kliknúť na „Digitálny COVID preukaz EÚ“. Následne sa rozbalí možnosť „Získať digitálny preukaz“.
 3. Občan vyplní potrebné údaje – telefónne číslo, COVID-19-PASS, rok narodenia a potvrdí, že nie je robot. Klikne na „Pokračovať“.
 4. Systém automaticky pošle SMS s autorizačným kódom na telefónne číslo, ktoré občan uviedol pri prihlasovaní.
 5. Následne je potrebné kliknúť na „Overiť SMS kód a pokračovať“.
 6. Zobrazí sa nová stránka, na nej občan klikne na „Získať digitálny preukaz“.
 7. Následne občan vyberie zo zoznamu certifikát, ktorý potrebuje získať a klikne na „Stiahnuť preukaz“.
 8. Do počítača sa stiahne nezaheslované PDF, ktoré je možné vytlačiť.


*Základné informácie o jednotlivých Digitálnych COVID preukazoch EÚ:
 
Digitálny COVID preukaz EÚ o vakcinácii
Je potvrdenie o vakcinácii proti ochoreniu COVID-19, ktoré občan absolvoval 1 alebo 2 krát. Pre každú dávku sa vydáva samostatný dokument, ktorý označuje poradie podanej dávky.
Platnosť preukazu je 365 dní od poslednej vakcinácie.
 
Digitálny COVID preukaz EÚ o prekonaní
Je potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19. Dokument sa vydáva podľa platnej legislatívy a to len na základe vykonaného pozitívneho PCR testu. Doklad nie je možné vydať na základe pozitívneho AG testu.
Platnosť preukazu je 180 dní od prekonania ochorenia.
 
Digitálny COVID preukaz EÚ o testovaní
Je potvrdenie o vykonaní testu PCR alebo AG.
Platnosť preukazu stanovuje vyhláška SR.