Odporúčané linky

Global Health Observatory (GHO) – umožňuje prístup k údajom a analýzam na monitorovanie zdravotnej situácie vo svete. Obsahuje najdôležitejšie údaje a analýzy ku kľúčovým zdravotníckym témam, ako aj priamy prístup do kompletnej databázy. Poskytuje údaje zo všetkých programov WHO, ako aj linky na doplňujúce informácie.
 
Prístup do európskych štatistických databáz: European Health for All Database (HFA-DB), Mortality Indicator Database, European Detailed Mortality Database, European Hospital Morbidity Database, Centralized Information System for Infectious Diseases, Tobacco Control Database, ako aj do štatistického systému – WHO Statistical Information System (WHOSIS) a do bibliografickej databázy WHOLIS.
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/databases
 
Zdravie 2020 - rámcový dokument o novej európskej politike pre zdravie, ktorú prijali členské štáty európskeho regiónu WHO v septembri 2012. Obsahuje základné tézy, princípy a smerovanie modernej zdravotnej politiky. Tieto sú rozpracované v kompletnej európskej stratégii pre zdravie Health 2020 - The European policy for health and well-being, ktorej plné znenie nájdete na http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-policy/health-2020. Materiál dostupný aj na Health 2020 Framework; Zdravie 2020 - slovenský preklad.