eHealth Network

eHealth Network (eHN) je iniciatíva a komunikačná sieť Európskej komisie, ktorá bola založená na podporu interoperability elektronických zdravotných záznamov (electronic health records) a výmeny zdravotných údajov medzi členskými krajinami Európskej únie. Cieľom eHN je posilniť spoluprácu medzi európskymi krajinami v oblasti elektronického zdravotníctva a podporiť bezpečnú a dôveryhodnú výmenu zdravotníckych informácií medzi systémami zdravotne starostlivosti.
 
eHN dosiahla významný míľnik dokončením prvých návrhov verzií dvoch nových usmernení:
  1. Hospital Discharge Reports - prepúšťacie správy z nemocnice a
  2. Medical Imaging - lekárske snímky a s nimi súvisiace správy.
Tieto usmernenia budú pravdepodobne podkladom pri vytváraní vykonávacích aktov vyplývajúcich z pripravovaného nariadenia o európskom priestore pre zdravotné údaje (nariadenie o EHDS), ktoré bude záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné aj v Slovenskej republike. Usmernenia majú vysoký potenciál výrazne ovplyvniť cezhraničné pracovné postupy vrátane postupov v cezhraničnej infraštruktúre MyHealth@EU.
 
Aby sa zabezpečilo, že tieto usmernenia budú odrážať rôznorodé názory a predovšetkým odborné znalosti všetkých členských štátov EÚ, pozývame týmto aj zainteresované subjekty v Slovenskej republike, aby sa zúčastnili verejného pripomienkovania uvedených usmernení. Vítané sú združenia zdravotníckych pracovníkov, pacientske asociácie, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zástupcovia regiónov a samospráv, výrobcovia softvéru, organizácie pre normalizáciu a ďalší.
 
Všetky podklady sú k dispozícii v priloženom súbore zip.
 
Pripomienky/spätnú väzbu k jednotlivým usmerneniam je možné zaslať v priložených samostatných pripomienkových formulároch na e-mailovú adresu: eva.sabajova@nczisk.sk najneskôr do 16. augusta 2023 v anglickom alebo slovenskom jazyku.
 
Vaše cenné príspevky spolu so spätnou väzbou na úrovni Slovenskej republiky zohrajú kľúčovú úlohu pri formovaní týchto usmernení a zabezpečení ich účinnosti v európskom kontexte. Veľmi si vážime váš čas a oddanosť tomuto úsiliu.
 
Ďakujeme vám za vašu neustálu podporu a odhodlanie rozvíjať interoperabilitu digitálneho zdravotníctva v Európe aj SR.
 
Zaslané pripomienky za Slovenskú republiku budú pridané po konsolidácii všetkých pripomienok a nachádzajú sa TU.

Dátum poslednej aktualizácie: 29.06.2023