Prečo viazne informatizácia?

Marcel Lincényi, Zdravotnícke noviny, 14.02.2008
 
Prvé projekty informatizácie zdravotníctva sa v rezorte pripravovali už za ministra zdravotníctva Romana Kováča. Neukončili sa, vždy sa zastavili pre nedostatok financií na ich uskutočnenie. O pomalom priebehu zavádzania technológií do zdravotníctva hovorí aj správa o stave informatizácie v rezorte zdravotníctva v roku 2007. „Dnes je situácia iná. V minulosti boli náklady na informatizáciu oveľa vyššie ako dnes, technika sa zlacňuje. Sme súčasť Európy, kde prudko rastie význam e-Health technológie.
V minulosti sa informatizácia viackrát zastavila, dnes je však nevyhnutná," vysvetľuje RNDr. Ľ. Vlčák, CSc.
 
Koordináciu informatizácie v zdravotníctve má na starosti ministerstvo zdravotníctva. Náklady na projekt elektronických zdravotných záznamov spolu s projektom čipových kariet v rámci SR sa odhadujú na 5,75 mld. Sk. Rezort na uskutočnenie informatizácie nemá finančné prostriedky. Riaditeľ odboru informatiky na MZ SR RNDr. Peter Szakács je presvedčený, že veci sa pohnú dopredu. „Držím sa programového vyhlásenia vlády, ktoré hovorí aj o zlepšení poskytovania služieb pacientovi. Všetky kooperujúce inštitúcie v rezorte sú pripravené na to, aby nám pomohli dať dohromady tie najlepšie projekty, aké existujú.
Sú pripravené tímy ľudí, základ už máme. Slovensko má obrovskú výhodu, že nemusí reinvestovať do niektorých technológií, ktoré sa mohli v minulosti používať." Pred niekoľkými rokmi sa odhadovali náklady na informatizáciu zdravotníctva na niekoľko desiatok miliárd korún. To však RNDr. P. Szakács odmieta a uvádza - „s najväčšou pravdepodobnosťou s použitím dostupných technológií, ktoré sú na Slovensku, by celý proces nemal prekročiť sumu už uvádzaných 5,75 mld. Sk". Odbor informatiky v súčasnosti venuje sily príprave národného projektu e-Health, ktorého realizácia sa naplánovala na roky 2006 až 2010. „Prevažná časť financovania ráta s prostriedkami z Operačného programu Informatizácia spoločnosti, kde sa v týchto dňoch schvaľuje programový manuál a všetky návody na to ako požiadať o finančné prostriedky. Ak sa v roku 2008 rozhodne o základnom spôsobe financovania národného programu e-Health, v priebehu rokov 2009 a 2010 by sme mohli využívať v zdravotníctve základné služby, ktoré od nás občan očakáva," dodal RNDr. P. Szakács. Pri financovaní informatizácie ministerstvo ráta predovšetkým s podporou zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti, so spolufinancovaním podpory, zo štátneho rozpočtu, s priamym účelovým financovaním zo štátneho rozpočtu a s projektmi Public Priváte Property. Rezort chce pri príprave projektov informatizácie spolupracovať s nemocnicami, poisťovňami, lekárňami a ostatnými zdravotníckymi zariadeniami.