Informatizáciou k pacientovi

Marcel Lincényi, Zdravotnícke noviny, 14.2.2008
 
O elektronických zdravotných záznamoch sa hovorí už niekoľko rokov, no stále nefungujú celoplošne. Informatizácia zdravotníctva je zakotvená aj v programovom vyhlásení vlády z júla 2006.
 
Informatizácia zdravotníctva by mala skvalitniť a zefektívniť zdravotnú starostlivosť. O nových technológiách v zdravotníctve hovorí Koncepcia informatizácie zdravotníctva na roky 2007 až 2010. Jej cieľom je podporovať projekt informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať ciele národnej e-Health stratégie, ktorá sa pripravuje v súlade s trendmi Európskej únie. „Slovensko sa zapája do európskeho Rozsiahleho pilotného projektu (Large Scale Pilot - LSP) eHealth. Zúčastňuje sa na ňom dvanásť krajín, medzi nimi aj Slovensko. Cieľom je, aby si lekár pri ošetrovaní pacienta z ktorejkoľvek krajiny mohol o ňom pozrieť základné zdravotné údaje. V rámci projektu sa majú pripraviť a dohodnúť základné parametre na výmenu zdravotníckych informácií na celom území Európskej únie. Výsledkom budú spoločné štandardy, ktoré budú záväzné pre všetkých 27 krajín. Slovensko môže ťažiť práve z toho, že bude pri tom, keď sa budú definovať niektoré dôležité štandardy," informoval Zdravotnícke noviny námestník riaditeľa ZIS v Národnom centre zdravotníckych informácií RNDr. Ľubomír Vlčák, CSc.
 
E-Health je zároveň pilotný projekt v rámci informatizácie na Slovensku. Podľa RNDr. Ľ. Vlčáka, CSc, je naplánovaný na tri roky, pričom odštartovať by mal už apríli alebo máji tohto roku. Ako uviedol, „zatiaľ sa uvažuje len o jednom okrese a troch nemocniciach. Projekt s rozpočtom niekoľko miliónov korún ráta s elektronickým uložením základných údajov o pacientovi. Uvažuje sa aj s preskripciou liekov v lekárňach. Chceme, aby podobný projekt fungoval neskôr v rámci celého Slovenska. To však bude závisieť od finančných možností. Sú štáty, kde sa viaceré veci už zaviedli, u nás sa musia úplne vybudovať". V rámci informatizácie sa plánuje aj projekt čipových kariet pre pacientov a zdravotnícky personál, pomocou ktorých sa budú získavať zdravotné záznamy. Tie však budú fyzicky uložené na serveroch v NCZI, zaznamenané v Národnom registri základných zdravotných údajov, v Národnom registri prijímateľov zdravotnej starostlivosti, respektíve v niektorom zdravotníckom zariadení zaznamenané v elektronickej forme.