Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2022

Bratislava, 5. december 2023 – Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša údaje o ambulantných výkonoch zubného lekárstva, orálnom zdraví detí, ako aj o počte a význame preventívnych prehliadok. Z celkového počtu evidovaných pacientov absolvovala preventívnu prehliadku menej ako polovica. Ošetriť chrup pritom bolo potrebné až u 66,9 percent pacientov, u ktorých zubári vykonali preventívnu prehliadku.
 
Ambulancie zubného lekárstva v roku 2022 evidovali 5 290 845 pacientov a nahlásili 6 549 408 návštev pacientov. Evidovaní pacienti navštívili stomatologickú ambulanciu priemerne 1,24-krát za rok.
 
Preventívnu prehliadku absolvovalo 47 % evidovaných pacientov (v počte 2 505 974). Oproti roku 2021 vzrástol počet preventívnych prehliadok o 5,2 %, avšak pri porovnaní s priemerným počtom preventívnych prehliadok za roky 2015 – 2019 išlo o pokles o 10,9 %. Z celkového počtu osôb, ktoré absolvovali preventívnu prehliadku, bolo potrebné ošetriť chrup u 66,9 % pacientov.
 Vývoj počtu osôb s preventívnou prehliadkou ústnej dutiny, 2015 – 2022

V roku 2022 bolo v zubných ambulanciách evidovaných 36 754 päťročných detí, z toho menej ako polovica (47,57 %) nemala zubný kaz. Podľa územia sídla ambulancie bolo najviac 5-ročných detí bez zubného kazu v Trenčianskom kraji (52,68 %) a Banskobystrickom kraji (51,24 %).
 
Štatistika zachytáva aj hodnoty Indexu orálneho zdravia (pomer počtu pokazených, plombovaných a extrahovaných trvalých zubov u detí v konkrétnom veku k počtu detí v systematickej starostlivosti ambulancie v tomto veku). V minulom roku mali dvanásťročné deti priemerne 1,40 zuba postihnutého kazom, ošetreného plombou alebo extrahovaného. U pätnásťročných detí dosiahol index orálneho zdravia hodnotu 2,26.
 
Najnižšie hodnoty indexu orálneho zdravia a teda najmenej pokazených, plombovaných a vytrhnutých zubov mali 12-ročné (0,98) a 15-ročné deti (1,38) z Bratislavského kraja.
 
Pri porovnávaní hodnôt indexu orálneho zdravia za obdobie rokov 2009 - 2022 možno zaznamenať jeho klesajúci charakter, čo svedčí o tom, že orálne zdravie detí na Slovensku sa zlepšuje.
 Vývoj indexu orálneho zdravia u 12-ročných a 15-ročných detí,  2009 – 2022

Zubní lekári v ambulanciách najčastejšie liečili parodontopatie a mäkké tkanivá (3 746 109 výkonov), nasledovali výplne zubov (2 870 117) a extrakcie zubov (644 727).
 
V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch zubného lekárstva bolo v roku 2022 operovaných 4 171 pacientov. U dospelých pacientov nad 19 rokov boli najčastejšími výkonmi operačné extrakcie retinovaných (neprerezaných) alebo semiretinovaných (čiastočne prerezaných) zubov (1 767 výkonov) a dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestézii u geriatrických a rizikových pacientov s internými ochoreniami (559). U pacientov do 19 rokov boli taktiež najčastejšie vykonané operačné extrakcie retinovaných a semiretinovaných zubov (207).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.