Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 7. december 2021 – Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2020 absolvovalo preventívnu prehliadku u zubného lekára len 41 % pacientov, pričom následné ošetrenie chrupu po prehliadke bolo potrebné až u 66 % z nich. Medziročný pokles počtu vykonaných preventívnych prehliadok, ako aj celkový pokles návštevnosti v zubných ambulanciách, bol ovplyvnený opatreniami súvisiacimi s prevenciou proti šíreniu ochorenia COVID-19.
 
Zubné ambulancie v roku 2020 evidovali 5 090 591 pacientov a nahlásili 5 365 148 návštev pacientov. Medziročne poklesla návštevnosť až o 18,05 %, čo bolo ovplyvnené predovšetkým opatreniami súvisiacimi s prevenciou proti šíreniu ochorenia COVID-19.
Najvyššiu návštevnosť zaznamenali u mladistvých vo veku 15 18 rokov (1,79 návštevy na jednu evidovanú osobu v danej vekovej skupine). Naopak, najnižšia návštevnosť bola u dospelých 19-a viac ročných (0,95 návštev na jednu evidovanú osobu v danej vekovej skupine).
 Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2020 G1

Preventívnu prehliadku u zubného lekára absolvovalo v minulom roku 41 % evidovaných osôb (v počte 2 111 739). Ide o najnižší počet vykonaných preventívnych prehliadok od roku 2015 a medziročný pokles predstavuje 20,8 %.
Z celkového počtu pacientov, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku, bolo potrebné ošetriť chrup u 66,49 % pacientov.
 
Zo všetkých päťročných detí, ktoré boli v roku 2020 v systematickej starostlivosti zubnej ambulancie, bolo bez zubného kazu 46,42 %. Index orálneho zdravia, ktorý vyjadruje počet trvalých zubov postihnutých kazom, ošetrených plombou či zubov extrahovaných pre zubný kaz, mal u dvanásťročných detí hodnotu 1,44. Pätnásťročné deti mali priemerne 2,43 trvalého zuba postihnutého kazom, ošetreného plombou alebo extrahovaného. V posledných rokoch majú hodnoty indexu orálneho zdravia u dvanásťročných aj pätnásťročných detí klesajúcu tendenciu, čo poukazuje na zlepšujúcu sa úroveň orálneho zdravia našich detí.
 Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2020 G2

Najčastejším ambulantným výkonom v roku 2020 bolo liečenie parodontopatií a mäkkých tkanív (2 527 258 výkonov). Nasledovali výplne zubov (2 240 898), extrakcie zubov (587 748) a čeľustno-ortopedická liečba (519 164).
 
V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch zubného lekárstva bolo v roku 2020 operovaných 2 886 pacientov. U detí a mladistvých do 19 rokov išlo najčastejšie o operačné extrakcie retinovaných (neprerezaných) a semiretinovaných (čiastočne prerezaných) zubov (47 operovaných ). U dospelých prevládali operačné extrakcie retinovaných a semiretinovaných zubov (1 234), dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestézii u geriatrických a rizikových pacientov s internými ochoreniami (307) a taktiež exstirpácie ohraničených tumorov na tvári a v dutine ústnej (261).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.