Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 6. november 2020 – V slovenských nemocniciach boli v minulom roku pacienti najčastejšie hospitalizovaní pre choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia a choroby tráviacej sústavy. Na nemocničnom lôžku strávili priemerne 6 dní. Tieto údaje vyplývajú z ostatnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá mapuje hospitalizácie podľa diagnóz, pohlavia, veku pacienta, územia zdravotníckeho zariadenia, ako aj odborného zamerania posteľových útvarov.
 
V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku bolo v roku 2019 ukončených 1 180 474 hospitalizácií (523 067 mužov a 657 407 žien), čo je o 9 188 hospitalizácií menej ako v roku 2018. Väčší podiel žien bol spôsobený hospitalizáciami v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia a potrebou hospitalizácie pri sprevádzaní chorého dieťaťa.
Už dlhodobo sledujeme klesajúci trend priemerného ošetrovacieho času pri hospitalizáciách. Zatiaľ čo v minulom roku trvala hospitalizácia v priemere 6,4 dňa, v roku 2001 to bolo až 9,3 dňa.
 Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2019 G1
 
Najdlhší priemerný ošetrovací čas si vyžiadali duševné poruchy a poruchy správania (v priemere 27,8 dňa) a najkratší choroby oka a očných adnexov (v priemere 3,2 dňa).
V roku 2019 boli pacienti hospitalizovaní najmä pre choroby obehovej sústavy (15,2 % hospitalizácií), nádory (9,6 %) a choroby tráviacej sústavy (9,6 %). Pomerne časté boli aj hospitalizácie pre poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (7,9 %) alebo choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (7,8 %).
 Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2019 G2
 
Kapitola MKCH-10
 1. Infekčné a parazitové choroby
 2. Nádory
 3. Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov
 4. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
 5. Duševné poruchy a poruchy správania
 6. Choroby nervovej sústavy
 7. Choroby oka a očných adnexov
 8. Choroby ucha a hlávkového výbežku
 9. Choroby obehovej sústavy
 10. Choroby dýchacej sústavy
 11. Choroby tráviacej sústavy
 12. Choroby kože a podkožného tkaniva
 13. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
 14. Choroby močovopohlavnej sústavy
 15. Gravidita, pôrod a šestonedelie
 16. Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období
 17. Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie
 18. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde
 19. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin
 20. Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti
 21. Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
 22. Kódy na osobitné účely
Najčastejšími diagnózami, kvôli ktorým boli pacienti hospitalizovaní (okrem tých, ktoré sa netýkajú priamo chorobnosti, ale súvisia s pôrodom, narodením dieťatka a hospitalizáciou zdravej osoby s pacientom), boli srdcové zlyhanie (28 773 hospitalizácií), mozgový infarkt (21 881), bolesť chrbta – dorzalgia (16 972), žlčové kamene (16 649) a predsieňová fibrilácia a flater (16 416).
Z hľadiska veku boli najčastejšie hospitalizovaní pacienti vo vekovej skupine 55 – 74-ročných (33,7 % hospitalizácií), po nich nasledovali hospitalizácie 35 – 54-ročných (19,0 %) a 75 a viacročných (17,5 %).

Pri členení podľa odborných útvarov bol najvyšší počet hospitalizácií zaznamenaný na oddeleniach vnútorného lekárstva (11,6 % hospitalizácií), chirurgie (10,3 %), gynekológie a pôrodníctva (9,6 %) a pediatrie (8,3 %).
Najviac hospitalizácií bolo v nemocniciach Košického (15,7 %), Bratislavského (15,6 %) a Prešovského kraja (15,1 %), najmenej v Trnavskom kraji (7,8 %). Hospitalizácie cudzincov predstavovali z celkového počtu hospitalizácií 0,3 % a najčastejšie sa liečili v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji.
 
V minulom roku zomrelo počas hospitalizácie 29 868 pacientov, čo predstavovalo 25 úmrtí na 1 000 hospitalizácií. Najvyššia úmrtnosť hospitalizovaných bola na choroby dýchacej sústavy (58 úmrtí z 1 000 hospitalizácií na toto ochorenie).
Z hľadiska diagnóz boli najpočetnejšie úmrtia na srdcové zlyhanie (3 429 úmrtí), zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom (2 194), respiračné zlyhanie nezatriedené inde (1 383) a mozgový infarkt (1 316).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.