Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2018

Slováci boli v minulom roku najčastejšie hospitalizovaní pre choroby obehovej sústavy, choroby tráviacej sústavy a nádorové ochorenia. Tieto údaje vyplývajú z ostatnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá sleduje hospitalizácie v slovenských ústavných zdravotníckych zariadeniach v roku 2018. Hospitalizácie sú tu členené podľa kapitol a skupín diagnóz MKCH-10, pohlavia, veku pacienta, územia trvalého bydliska pacienta, ako aj podľa územia zdravotníckeho zariadenia a odborného zamerania posteľových útvarov.