Spotreba humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 14. jún 2022 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že spotreba liekov na Slovensku medziročne stúpla. Tak ako po minulé roky, aj v roku 2021 boli najviac predpisovanými lieky na srdcovo-cievny systém. Z voľnopredajných liekov si pacienti kupovali najčastejšie lieky na dýchacie cesty.
 
Spotreba humánnych liekov
Po roku 2020, kedy sa objavila pandémia ochorenia COVID-19 a spotreba liekov medziročne poklesla, sme v roku 2021 zaznamenali opätovný medziročný nárast spotreby humánnych liekov. Celková finančná úhrada za lieky medziročne stúpla o 7,7 % na sumu 1 968,3 mil. eur, z čoho zdravotné poisťovne uhradili 1 467,1 mil. eur a pacienti zaplatili 501,1 mil. eur.
 
Spotreba liekov vyjadrená počtom balení medziročne vzrástla o 7,3 % a predstavovala 159,6 mil. balení. Z tohto počtu najväčší podiel vydaných balení tvorili lieky plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia (58,6 %) a voľnopredajné lieky (25,7 %). Nasledovali lieky vydané na recept, ktoré si však platili pacienti v plnej výške (8,0 %) a lieky vydané pre nemocnice a neštátne ambulancie (7,7 %).
 
K najviac predpisovaným liekom patrili lieky na kardiovaskulárny systém (25,9 mil. balení) a nervový systém (14,1 mil. balení).
 
Z konkrétnych liekov boli najčastejšie predpisované analgetikum NOVALGIN a lieky na kardiovaskulárny systém NEBILET a AGEN.
 
Najčastejšie kupovanými voľnopredajnými liekmi boli lieky na ochorenia respiračného systému (10,0 mil. balení), tráviacieho traktu a metabolizmu (8,7 mil. balení) a nervového systému (7,6 mil. balení). Najviac zaplatili pacienti za lieky na respiračný systém (56,7 mil. eur), tráviaci trakt a metabolizmus (55,1 mil. eur) a muskuloskeletárny systém (42,6 mil. eur).
 

Najviac kupovanými voľnopredajnými liekmi boli PARALEN, MUCONASAL PLUS a ACYLPYRIN.
 
 
Spotreba predpísaných zdravotníckych pomôcok (212,3 mil. balení) sa oproti roku 2020 zvýšila o 0,2 %. Poisťovne za ne uhradili 506,4 mil. eur a pacienti doplácali 47,2 mil. eur.

Množstvo vydaných dietetických potravín (4,0 mil. balení) sa medziročne zvýšilo o 2,9 %. Úhrada poisťovní predstavovala 32,4 mil. eur a doplatok občanov 5,9 mil. eur.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.