Pribúda chorých na syfilis

Počet pacientov so syfilisom v minulom roku na Slovensku opäť stúpol, naopak klesol počet ochorení na kvapavku. Obidve ochorenia boli diagnostikované častejšie u mužov. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).
 
Vlani sme na Slovensku zaznamenali 445 prípadov syfilisu. Oproti predchádzajúcemu roku ich počet vzrástol o 15 % (+59 prípadov). ,,Za sledované obdobie rokov 2004 – 2018 to bol vôbec najvyšší výskyt tohto ochorenia,“ doplnil generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. Prevaha mužov s touto diagnózou bola v roku 2018 na úrovni 67,4 %.
Pribúda chorých na syfilis G1 
Najvyšší výskyt syfilisu bol zaznamenaný vo vekovej skupine 15 až 24-ročných, v ktorej výskyt tohto ochorenia kontinuálne stúpa od roku 2015.
 
Najviac liečených pacientov so syfilisom bolo v Košickom kraji, kde je výrazný nárast zrejmý najmä po roku 2015 (o 168%). Najmenej prípadov bolo v Trenčianskom kraji.
 
Gonokokovou infekciou (kvapavkou) sa nakazilo vlani 270 pacientov, čo je o 89 (23,5%) menej ako v roku 2017. ,,V dlhodobom vývoji 2004 – 2018 vykazuje krivka chorobnosti stúpajúci trend. Od maximálneho výskytu ochorenia v roku 2014 počet prípadov kolíše s klesajúcou tendenciou,“ spresnil Blaškovitš. Prevaha mužov je ešte výraznejšia ako pri syfilise (78,3 % v roku 2018).
Pribúda chorých na syfilis G2 
 
Najviac, až tretina prípadov sa vyskytla v Bratislavskom kraji. Najmenší počet prípadov evidovali v Prešovskom kraji. Najvyšší výskyt bol zaznamenaný vo vekovej skupine 25 až 34-ročných.
 
Hlásených bolo aj 749 prípadov iných, prevažne sexuálne prenosných chorôb. Oproti roku 2017 je to o 10,5 % menej (- 88 prípadov). Z uvedenej skupiny chorôb boli najčastejšie diagnostikované iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby.