Pohlavné choroby v Slovenskej republike v roku 2019

Bratislava, 15. október 2020 - Kým počet pacientov so syfilisom vlani klesol, chorých s kvapavkou (gonokokovou infekciou) pribudlo. Obidve ochorenia boli diagnostikované častejšie u mužov. Najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckych informácií prináša údaje o výskyte pohlavných chorôb prenosných sexuálnym stykom na Slovensku v roku 2019.
 
Syfilis
Z najzávažnejších sledovaných ochorení prenášaných najmä sexuálnym stykom bolo v roku 2019 v Slovenskej republike evidovaných 274 prípadov syfilisu (195 mužov, 79 žien). Oproti roku 2018, kedy bolo evidovaných 445 prípadov syfilisu, poklesol počet prípadov o 38 %. Zároveň ide o najnižší počet prípadov od roku 2013. Rovnako ako aj v minulých rokoch, syfilis sa častejšie vyskytoval u mužov (71 % evidovaných prípadov) ako u žien (29 % evidovaných prípadov). Hospitalizáciu si vyžiadalo 153 pacientov.
 Pohlavné choroby v Slovenskej republike v roku 2019 G1Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji (8,7 prípadov/100 000 obyvateľov) a Košickom kraji (8,1 prípadov/100 000 obyvateľov). Najmenej prípadov bolo v Prešovskom kraji (1,6 prípadov/100 000 obyvateľov) a Žilinskom kraji (2,5 prípadov na 100 000 obyvateľov).
 
Najviac ochorení syfilisu bolo evidovaných vo vekovej skupine 25 až 34 rokov a 15 až 24 rokov.
 Pohlavné choroby v Slovenskej republike v roku 2019 G2

Gonokoková infekcia
Gonokoková infekcia (kvapavka) bola v roku 2019 nahlásená v 370 prípadoch (293 mužov, 77 žien), čo je tretí najvyšší výskyt za posledných 16 rokov. Oproti predchádzajúcemu roku 2018 výskyt gonokokovej infekcie narástol o 27,6 % (+ 80 prípadov). Prevaha mužov je ešte výraznejšia ako pri syfilise (79,2 % v roku 2019). Vysoký podiel (97,6 % prípadov) tvoria ochorenia diagnostikované prvýkrát v živote. Hospitalizovaných bolo 24 pacientov.
 Pohlavné choroby v Slovenskej republike v roku 2019 G3

Najvyšší výskyt gonokokovej infekcie bol v Bratislavskom (13,5/100 000 obyvateľov) a Trnavskom kraji (11,2/100 000 obyvateľov). Menej ako 5 prípadov na 100 000 obyvateľov zaznamenali kraje Prešovský (2,3) a Košický (4,1).
 Pohlavné choroby v Slovenskej republike v roku 2019 G4

Gonokoková infekcia postihuje skôr mužov a mladších ľudí. Dlhodobo je najvyššia chorobnosť vo veku 25 – 34 rokov a 15 – 24 rokov. V roku 2019 dosiahla u 25 – 34-ročných hodnotu 19,6 prípadov/100 000 obyvateľov a u mužov v tejto vekovej kategórii až 33,0 na 100 000 mužov. Chorobnosť žien bola najvyššia vo vekovej kategórii 15 – 24 rokov (10,2/100 000 žien).
 
Iné, prevažne sexuálne prenosné chorôby
V roku 2019 bolo hlásených aj 1 043 prípadov (763 žien, 280 mužov) iných, prevažne sexuálne prenosných chorôb. Oproti roku 2018 je to o 294 prípadov viacej. Išlo najmä o iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby (783 prípadov). Zatiaľ čo pri syfilise a kvapavke mali prevahu muži, iné prevažne sexuálne prenosné choroby boli diagnostikované častejšie u žien (73,2 %).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.
 
Zdrojom údajov o pohlavných chorobách v Slovenskej republike je „Hlásenie pohlavnej choroby“ v rámci Národného registra pacientov s prenosnými ochoreniami, ktorý vedie Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Štatistické výstupy údajov spracovalo Národné centrum zdravotníckych informácií.