Počet samovrážd a samovražedných pokusov medziročne klesol

Tlačová správa, 15. máj 2015 – Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo za uplynulý rok 567 samovrážd. Ich počet sa oproti roku 2013 znížil o 61 prípadov. Pozitívna bilancia bola aj pri samovražedných pokusoch, ktorých počet medziročne klesol o 150 prípadov.
 
Celkovo sa počet úmyselných sebapoškodení (samovrážd a pokusov spolu) v roku 2014 vyšplhal na 1 389 prípadov. Oproti roku 2013 je to pokles o 211 prípadov.
 
Pokusov o samovraždu s následným poskytnutím psychiatrickej zdravotnej starostlivosti bolo Národnému centru zdravotníckych informácií hlásených 822 (v tom 425 mužov a 397 žien). Z tohto počtu samovražedných pokusov bolo 321 pokusov vyhodnotených ako demonštratívnych, so snahou získania výhody, pozornosti a pod. Najväčší podiel (79%) demonštratívnych pokusov bol zaznamenaný u žien do 14 rokov. Viac ako polovicu (50,2%) pokusov o samovraždu vykonali slobodní ľudia. V prípade vydatých žien či ženatých mužov išlo o 27%. Pokusov o samovraždu bolo najviac zaznamenaných u ľudí vo veku 30-39 rokov (celkovo 198). Pokiaľ ide o spôsob vykonania, u mužov to bolo najčastejšie poškodenie ostrým predmetom, u žien otrava a priotrávenie liekmi. Najvyšší počet samovražedných pokusov bol v Bratislavskom kraji (173). Najmenej ich bolo evidovaných v Nitrianskom kraji (36).
 
Pri dokonaných samovraždách je zrejmá vysoká prevaha mužov (493 osôb), čo je 87% zo všetkých samovrážd. Najviac samovrážd spáchali ľudia vo veku 50 až 59-rokov (celkovo 137 osôb). Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy u obidvoch pohlaví bolo obesenie, zaškrtenie a zadusenie (330 mužov, 35 žien). Výstrelom z ručnej zbrane si život vzalo 47 mužov a 1 žena. Podľa trvalého bydliska najviac samovrážd evidujeme v Banskobystrickom kraji (97), najmenej v Košickom kraji (46).
 
Najviac samovrážd bolo v uplynulom roku hlásených v júli (61), najviac samovražedných pokusov v máji (87). Vďaka podrobne spracovaným údajom možno sledovať aj dni v týždni a dokonca aj hodiny, počas ktorých dochádza najčastejšie k samovraždám a samovražedným pokusom. Najviac samovrážd (164) bolo zaznamenaných medzi 22:00 až 7:00 hodinou. Najviac samovražedných pokusov (191) bolo evidovaných medzi 13:00 až 18:00 hodinou. „Čiernymi dňami“ s najväčším počtom samovrážd aj samovražedných pokusov boli pondelky a utorky.
 
NCZI spracúva údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch na základe Hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia, ktoré predkladajú vybrané zdravotnícke zariadenia. Údaje o samovražedných pokusoch má NCZI k dispozícii za osoby, ktoré sa pokúsili o samovraždu a bola im poskytnutá psychiatrická zdravotná starostlivosť v psychiatrických zariadeniach. Samovraždy sú hlásené z príslušných pracovísk súdneho lekárstva.