Počet potratov klesá

Tlačová správa, 8. apríl 2015 – Štatistika Národného centra zdravotníckych informácií už niekoľko rokov zaznamenáva pokles v počte potratov na Slovensku. A to napriek tomu, že počet spontánnych potratov v posledných rokoch rástol. Celkový vývoj potratovosti tlačil do pozitívnych čísel počet umelých prerušení tehotenstiev, ktorých bolo z roka na rok menej. V uplynulom roku sme však pokles zaznamenali aj pri spontánnych potratoch.
 
V roku 2014 sme zaznamenali 15 628 potratov. Potratom bolo predčasne ukončených 22% tehotenstiev. Počet umelých prerušení tehotenstva sa medziročne znížil o 498 na 7 501 umelých prerušení tehotenstiev (UPT) v roku 2014, čím pokračuje dlhodobý klesajúci trend v počte UPT na Slovensku. Spontánnych potratov bolo 5 042, čo je o 206 menej ako v roku 2013. Zvyšok do celkového počtu potratov tvoria mimomaternicové tehotenstvá, prípadne iné potraty (napríklad tzv. zamĺknutý potrat,....).
 
Z počtu potratov bolo 15 615 potratov u žien s trvalým bydliskom na Slovensku a 13 u žien bez trvalého bydliska v SR. Podľa trvalého bydliska bolo najviac potratov na počet žien v reprodukčnom veku hlásených v Nitrianskom, Banskobystrickom, Bratislavskom a Trnavskom kraji. Umelé prerušenie tehotenstva v uplynulom roku najčastejšie podstúpili ženy s trvalým bydliskom v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. Najvyššia spontánna potratovosť je evidovaná v Bratislavskom a Prešovskom kraji.
 
Najviac spontánnych potratov bolo zaznamenaných vo vekovej skupine 30 až 34-ročných žien (1 358 spontánnych potratov). Ženy v tejto vekovej skupine zároveň najčastejšie podstupovali aj UPT (celkovo 1 661). Z údajov o počte živonarodených detí pred potratom vyplýva, že najčastejšie podstúpili UPT ženy, ktoré už majú dve deti. Naopak, spontánnych potratov bolo najviac evidovaných u žien, ktoré zatiaľ nemajú žiadne dieťa.
 
U maloletých dievčat do 14 rokov bolo hlásených 9 potratov, z toho 6 UPT, čo je výrazne menej ako v roku 2013, kedy bolo v tejto vekovej skupine vykonaných 27 potratov, z toho 17 UPT.
 
» Potraty v SR 2014 (PDF, 920 kB)