Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2023

Bratislava, 26. jún 2024 – V slovenských kúpeľoch sa v minulom roku liečilo vyše 167 tisíc osôb. Z celkového počtu 145 112 domácich klientov tvorili 59 percent samoplatcovia, 41 percentám klientov preplatili pobyt zdravotné poisťovne. Medzi návštevníkmi zo zahraničia výrazne dominovali Česi, nasledovali Izraelčania a Nemci. Dospelí pacienti sa liečili najčastejšie s chorobami pohybového ústrojenstva, deti a mladiství s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest.
 
V roku 2023 ukončilo liečbu v slovenských kúpeľných zariadeniach 167 187 pacientov (145 112 osôb s trvalým pobytom v SR a 22 075 osôb bez trvalého pobytu v SR), čo predstavuje nárast o 3,1 % oproti roku 2022. Počet odliečených pacientov sa vlani priblížil k úrovni návštevnosti spred pandémie ochorenia Covid-19, kedy sa ročne liečilo v kúpeľoch priemerne 169 965 osôb (priemer rokov 2015 – 2019).
 
Vývoj odliečených pacientov v kúpeľnej starostlivosti, rok 2009 – 2023

Zdravotné poisťovne uhradili liečebný pobyt 41 % pacientov (59 560) s trvalým pobytom v SR a 59 % pacientov (85 552 osôb) si pobyt platilo samo. Počet pobytov samoplatcov sa oproti roku 2022 takmer nezmenil. Počet pacientov, ktorým pobyt hradila poisťovňa, medziročne narástol o 1,7 %.
 
Vývoj odliečených pacientov s trvalým pobytom v SR v kúpeľnej starostlivosti podľa úhrady pobytu, rok 2009 – 2023

Dospelým osobám trvale bývajúcim v SR bola kúpeľná liečba najčastejšie indikovaná pre choroby pohybového ústrojenstva (73,7 %; v počte 102 511 osôb), netuberkulózne choroby dýchacích ciest (13,1 %; 18 276 osôb) a choroby obehového ústrojenstva (5,0 %; 6 985 osôb).
 
Detskí pacienti s trvalým pobytom v SR boli najčastejšie liečení s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest (45,9 %; v počte 2 723 detí), chorobami pohybového ústrojenstva (31,5 %; 1 870 detí) a nervovými chorobami (9,4 %; 556 detí).
 
Najviac klientov (39,3 %) strávilo v kúpeľnej starostlivosti 4 – 7 dní a väčšina z nich boli samoplatcovia s trvalým pobytom v SR. Pobyty s dĺžkou trvania 22 – 28 dní boli druhé najčastejšie (16,2 %), za nimi nasledovali pobyty trvajúce 15 – 21 dní (12,5 %).
 
Slovenské kúpele zaznamenali v roku 2023 nárast počtu zahraničných klientov oproti predchádzajúcemu roku o 22,2 %, avšak pri porovnaní s 5-ročným priemerom obdobia rokov 2015 – 2019 pred pandémiou ide ešte stále o výrazný pokles o 35,8 %. Z celkového počtu 22 075 zahraničných klientov ich najviac pochádzalo z Česka (54,0 %; 11 919 osôb), Izraela (11,2 %; 2 478 osôb) a Nemecka (9,6 %; 2 118 osôb).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.