Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2022

Bratislava, 7. august 2023 – Slovenské kúpele navštívilo vlani takmer o 40 percent klientov viac ako v roku 2021, návštevnosť však ešte stále nedosiahla úroveň spred pandémie ochorenia COVID-19. Dospelí pacienti sa liečili najčastejšie s chorobami pohybového ústrojenstva, deti a mladiství s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest. Najviac pacientov (39 percent) strávilo v kúpeľnej starostlivosti štyri až sedem dní, väčšina z nich boli samoplatcovia s trvalým pobytom na Slovensku.
 
V roku 2022 ukončilo liečbu v kúpeľných zariadeniach 162 232 pacientov (144 174 osôb s trvalým pobytom v SR a 18 058 osôb bez trvalého pobytu v SR), čo predstavuje medziročný nárast o 39,6 %. Po výraznom poklese návštevnosti kúpeľov počas pandémie sa počet odliečených osôb s trvalým pobytom v SR medziročne zvýšil o 33,2 % a počet osôb bez trvalého pobytu v SR narástol až o 127,1 %. Avšak oproti obdobiu pred pandémiou ochorenia COVID-19 (priemer rokov 2015 – 2019), kedy sa ročne liečilo v kúpeľoch priemerne 169 965 osôb, mali slovenské kúpele v minulom roku o 4,5 % klientov menej.
 Vývoj odliečených pacientov v kúpeľnej starostlivosti, rok 2009 – 2022

Zdravotné poisťovne uhradili liečebný pobyt 40,6 % pacientom s trvalým pobytom v SR, zvyšných 59,4 % pacientov si pobyt platili sami. V porovnaní s rokom 2021 vzrástol počet pobytov samoplatcov o 39,6 % a o 24,8 % narástol počet pacientov, ktorým pobyt hradila zdravotná poisťovňa.
 
Dospelým osobám s trvalým pobytom v SR bola kúpeľná liečba najčastejšie indikovaná pre choroby pohybového ústrojenstva (74,0 %; v počte 102 429 osôb), netuberkulózne choroby dýchacích ciest (12,4 %; v počte 17 232 osôb) a choroby obehového ústrojenstva (5,1 %; v počte 7 057).
 Vývoj odliečených dospelých s trvalým pobytom v SR v kúpeľnej starostlivosti – najčastejšie indikačné skupiny, rok 2009 – 2022

Detskí pacienti s trvalým pobytom v SR boli najčastejšie liečení s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest (42,2 %; v počte 2 394 detí), chorobami pohybového ústrojenstva (33,8 %; v počte 1 920) a nervovými chorobami (9,7 %; v počte 550).
 Vývoj odliečených detí s trvalým pobytom v SR v kúpeľnej starostlivosti – najčastejšie indikačné skupiny, rok 2009 – 2022

Najviac pacientov (39,3 %) strávilo v kúpeľnej starostlivosti 4 – 7 dní a väčšina z nich boli samoplatcovia s trvalým pobytom v SR. Pobyty s dĺžkou trvania 22 – 28 dní boli druhé najčastejšie (16 %), za nimi nasledovali pobyty trvajúce 15 – 21 dní (13,4 %).
 
Slovenské kúpele zaznamenali v roku 2022 viac ako 2-násobný nárast počtu zahraničných klientov oproti roku 2021. Zahraniční klienti pochádzali predovšetkým z Česka (52,3 %; 9 446 osôb), Izraela (13,6 %; 2 454 osôb) a Nemecka (10,1 %; 1 820 osôb), zriedkavo z Kuvajtu (4,1 %; 742 osôb), Rakúska (3,7 %; 665 osôb) alebo Poľska (2,6 %; 470 osôb).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.