Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 31. máj 2022 – Pandémia sa aj v minulom roku podpísala pod návštevnosť slovenských kúpeľov, klesol najmä počet zahraničných klientov. Dospelí pacienti sa liečili najčastejšie s chorobami pohybového ústrojenstva, deti a mladiství s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest. Pribudli však aj pacienti vyžadujúci liečbu stavov po prekonaní ochorenia COVID-19.
 
V roku 2021 ukončilo liečbu v kúpeľných zariadeniach 116 188 pacientov (108 237 osôb s trvalým pobytom v SR a 7 951 osôb bez trvalého pobytu v SR), čo bolo po výraznom poklese návštevnosti v prvom pandemickom roku 2020, o 5,0 % viac. Oproti obdobiu pred pandémiou ochorenia COVID-19 (priemer rokov 2015 – 2019), kedy sa ročne liečilo v kúpeľoch priemerne 169 965 osôb, mali slovenské kúpele v minulom roku o 31,6 % klientov menej. Počet osôb s trvalým pobytom v SR pritom klesol o 20,2 % a počet osôb s trvalým pobytom mimo SR dokonca až o 76,9 %.
 

V roku 2021 uhradili zdravotné poisťovne liečebný pobyt 43,3 % pacientom s trvalým pobytom v SR, zvyšných 56,7 % pacientov si pobyt platili sami. V porovnaní s rokom 2020 vzrástol počet pobytov samoplatcov o 24,6 % a kúpeľné pobyty hradené poisťovňou klesli o 11,0 %.
 

Dospelým osobám s trvalým pobytom v SR bola kúpeľná liečba najčastejšie indikovaná pre choroby pohybového ústrojenstva (73,0 % ; v počte 75 403 osôb), netuberkulózne choroby dýchacích ciest (12,7 %; v počte 13 109 osôb) a choroby obehového ústrojenstva (5,3 %; v počte 5 475).
 
Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť bol v roku 2021 rozšírený o nové indikácie v súvislosti s potrebou liečby stavov po prekonaní ochorenia COVID-19. V týchto indikačných skupinách bolo po prekonaní ochorenia COVID-19 liečených v kúpeľoch 1 535 pacientov s trvalým pobytom v SR, z nich najviac (1 246 osôb) kvôli pretrvávaniu respiračných ťažkostí po ukončení liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici – indikačná skupina V/9 a V/10.
 

Odliečení dospelí s trvalým pobytom v SR v kúpeľnej starostlivosti v indikačných skupinách Stav po prekonaní COVID-19, rok 2021
 
Detskí pacienti s trvalým pobytom v SR boli najčastejšie liečení najmä pre netuberkulózne choroby dýchacích ciest (40,1 %; v počte 1 978 detí), choroby pohybového ústrojenstva (35,1 %; v počte 1 730) a nervové choroby (10,4 %; v počte 511).
 
Najviac pacientov (37,0 %) strávilo v kúpeľnej starostlivosti 4 – 7 dní a väčšina z nich boli samoplatcovia s trvalým pobytom v SR. Pobyty s dĺžkou trvania 22 – 28 dní boli druhé najčastejšie (19 %), za nimi nasledovali pobyty trvajúce 15 – 21 dní (14,7 %).
 
Zahraniční klienti, ktorí absolvovali pobyt v slovenských kúpeľoch, pochádzali predovšetkým z Česka (57,6 %) a z Nemecka (14,3 %), zriedkavejšie z Rakúska (4,8 %), Izraela (4,5 %), Kuvajtu (3,1 %), Poľska (3,0 %) a Saudskej Arábie (2,0 %).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.