Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2020

Bratislava, 4. august 2021 – Pandemický rok 2020 výrazne zasiahol aj kúpeľnú liečbu na Slovensku. V porovnaní s rokom 2019 klesol vlani počet klientov v slovenských kúpeľoch až o 40 %. Dospelí pacienti sa liečili najmä s chorobami pohybového ústrojenstva, deti a mladiství s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest.
 
V slovenských kúpeľoch v roku 2020 ukončilo liečebný pobyt 110 613 pacientov (101 894 osôb s trvalým pobytom v SR a 8 719 osôb bez trvalého pobytu v SR), čo bolo o 75 062 pacientov (40,4%) menej ako v roku 2019. Počet odliečených osôb s trvalým pobytom v SR poklesol o 34,0 % (52 398 pacientov) a počet osôb bez trvalého pobytu v SR dokonca až o 72,2 % (22 664 pacientov).
 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2020 G1V roku 2020 uhradili zdravotné poisťovne liečebný pobyt 51,7 % pacientom s trvalým pobytom v SR, zvyšných 48,3 % pacientov si pobyt platili sami. V porovnaní s rokom 2019 sa znížil najmä počet pobytov samoplatcov (o 43,1 %), pobyty hradené poisťovňou klesli miernejšie (o 22,3 %).
 
Dospelým osobám s trvalým pobytom v SR bola kúpeľná liečba najčastejšie indikovaná pre choroby pohybového ústrojenstva (70,8 %; v počte 67 971), netuberkulózne choroby dýchacích ciest (12,6 %; v počte 12 119) a choroby obehového ústrojenstva (5,8 %; v počte 5 559).
 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2020 G2Detskí pacienti s trvalým pobytom v SR boli najčastejšie liečení najmä pre netuberkulózne choroby dýchacích ciest (51,1 % v počte 3 032), choroby pohybového ústrojenstva (29,1 %; v počte 1 723 detí) a nervové choroby (8,8 %; v počte 522).
 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2020 G3Najviac pacientov (32,0 %) strávilo v kúpeľnej starostlivosti 4 – 7 dní a väčšina z nich boli samoplatcovia s trvalým pobytom v SR. Pobyty s dĺžkou trvania 22 – 28 dní boli druhé najčastejšie (21,6 %), za nimi nasledovali pobyty trvajúce 15 – 21 dní (15,5 %).
 
Klienti bez trvalého pobytu v SR, ktorí absolvovali pobyt v slovenských kúpeľoch, pochádzali predovšetkým z Česka (53,8 %; 4 691 osôb) a Nemecka (19,0 %; 1 655 osôb), zriedkavejšie z Rakúska (5,1 %; 445 osôb), Ruska (4,4 %; 382 osôb), Litvy (3,3 %; 291 osôb), Poľska (3,2 %; 280 osôb) a Ukrajiny (2,2 %; 191 osôb).
 Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2020 G4Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.