Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 15. február 2021 – Počet pacientov s ochorením diabetes mellitus na Slovensku rastie. V roku 2019 sa na Slovensku liečilo vyše 370-tisíc diabetikov a do starostlivosti diabetológov pribudlo viac ako 24-tisíc nových pacientov, ktorým bola diagnostikovaná cukrovka. Na diabetes mellitus 2. typu, ktoré je typickým ochorením vyššieho veku, sa liečilo takmer 91 percent pacientov.
 
V roku 2019 bolo v diabetologických ambulanciách dispenzarizovaných (systematicky sledovaných a liečených) 370 665 pacientov s diagnózou diabetes mellitus (cukrovka), čo predstavuje nárast o 4,2 % pacientov oproti roku 2018. V priebehu roka 2019 pribudlo do evidencie diabetologických ambulancií 24 347 novodiagnostikovaných diabetikov.
 
Prevažná väčšina pacientov (90,9 %) sa liečila na diabetes 2. typu, ktorý vzniká v dospelosti. Na diabetes 1. typu, vyskytujúci sa najčastejšie u detí a mladých ľudí, bolo liečených 7,3 % pacientov. Gestačný diabetes, ktorý vzniká v tehotenstve, bol diagnostikovaný u 0,7 % žien.
 Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019 G1
Na diabetes mellitus 2. typu bolo v roku 2019 dispenzarizovaných 336 968 osôb. Väčšina z týchto pacientov (90,9 %) mala viac ako 45 rokov. Pri pozorovaní dlhodobého vývoja (2009 – 2019) má prevalencia (celkový počet žijúcich chorých na 100 000 obyvateľov) diabetes mellitus 2. typu stúpajúci trend. V porovnaní s rokom 2009 vzrástol celkový počet chorých na 100 000 obyvateľov o 10,4 %.
 Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019 G2Ochorenie diabetes mellitus 2. typu bolo v roku 2019 prvýkrát diagnostikované 20 748 pacientom. Nové prípady sa objavili najmä vo vekovej skupine 70 – 74 rokov (956,1 prípadov na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny), ďalej 65 – 69 rokov (937,1 /100 000) a 60 – 64 rokov (896,9 /100 000).
 Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019 G3S diabetes mellitus 1. typu bolo dispenzarizovaných 27 124 pacientov. V období rokov 2009 – 2019 má prevalencia ochorenia mierne klesajúci trend.
 Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019 G4
Najviac nových prípadov diabetes mellitus 1. typu bolo zistených pacientom vo veku 25 – 29 rokov (46,5 prípadov na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny) a 30 – 34 rokov (45,5 /100 000).
 Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019 G5
Najčastejším spôsobom liečby diabetikov je podávanie perorálnych antidiabetík, ktoré sú využívané najmä pri liečbe diabetes mellitus 2. typu. V roku 2019 sa perorálnymi antidiabetikami liečilo 53,9 % pacientov. Zavedením režimových opatrení (fyzická aktivita, redukcia hmotnosti, odstránenie škodlivých návykov a iné) bolo liečených 17,0 % diabetikov. Liečbu inzulínom podstúpilo 29,1 % pacientov, pričom u detí a mladistvých do 18 rokov s prevládajúcim diabetom 1. typu je aplikácia inzulínu nevyhnutná (95,7 %).
 
Z chronických komplikácií a sprievodných chorôb spôsobených cukrovkou diagnostikovaných v roku 2019 sa u pacientov najčastejšie vyskytovali poruchy metabolizmu lipidov (38,1 prípadov na 1 000 diabetikov), nasledovala artériová hypertenzia (35,7 /1 000), diabetická neuropatia (19,4 /1 000), očné komplikácie (13,3 /1 000) a obličkové komplikácie (11,2 /1 000).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.