Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v slovenskej republike 2020

Bratislava, 24. január 2022 – Ambulancie klinickej imunológie a alergiológie v roku 2020 sledovali vyše 542 tisíc pacientov, ktorým bola najčastejšie diagnostikovaná alergická rinitída, známa aj ako senná nádcha. Najvyšší počet sledovaných pacientov mali ambulancie v Bratislavskom a Prešovskom kraji.
 
Ambulancie klinickej imunológie a alergiológie v roku 2020 zaznamenali 1 315 169 návštev pacientov. čo je o 2,0 % menej ako v predchádzajúcom roku. Väčšinu návštev tvorili dospelí pacienti nad 19 rokov (68,4 %).
 
V roku 2020 boli v súvislosti pandémiou COVID-19 prijaté epidemiologické opatrenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré mohli mať vplyv na zmeny dlhodobých trendov sledovaných ukazovateľov. V tomto roku prišlo tiež k zmene pri vykazovaní údajov. Kým do roku 2019 nahlasovali ambulancie „evidované osoby“ , od roku 2020 nahlasujú „sledované osoby“, t.j. osoby, ktoré v danom roku aspoň raz navštívili ambulanciu.

 Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v slovenskej republike 2020 G1

V pravidelnej starostlivosti bolo v roku 2020 sledovaných 542 556 osôb. Najviac sledovaných osôb bolo vo vekovej skupine 19 a viacročných (368 188 osôb), nasledovali vekové skupiny 6 – 18 rokov (128 094 osôb), 1 – 5 rokov (42 350 osôb) a deti do 1 roka (3 924 osôb).
 
Najviac sledovaných pacientov (288 032 osôb) malo diagnostikovanú alergickú rinitídu (dg. J30.1, J30.2, J30.3). Ďalej nasledovali imunodeficientné stavy sekundárne (dg. D80.0 – D89.9) s počtom 137 387 sledovaných osôb a alergická astma (dg. J45.0) so 107 167 sledovanými osobami.

 Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v slovenskej republike 2020 G2
Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v slovenskej republike 2020 G3

Najviac sledovaných pacientov mali ambulancie v Bratislavskom kraji (96 029 osôb) a Prešovskom kraji (86 913) a naopak, najmenej ich bolo v Trenčianskom kraji (45 458 osôb).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.