Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 3. november 2022 – Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií v minulom roku nefrológovia sledovali takmer 160 000 pacientov s ochorením obličiek. Dospelým pacientom bola najčastejšie diagnostikovaná diabetická nefropatia – chronické ochorenie obličiek spôsobené cukrovkou. Táto diagnóza bola zároveň aj najčastejším dôvodom pre zahájenie pravidelnej dialyzačnej liečby. Vlani lekári na Slovensku transplantovali obličky 105 pacientom.

Ambulantná nefrologická starostlivosť

Ku koncu minulého roka bolo v nefrologických ambulanciách sledovaných 159 882 pacientov, čo predstavuje pokles o 5 % oproti roku 2020.
 
Dospelí pacienti sa liečili najčastejšie na glomerulovú chorobu pri diabetes mellitus – diabetickú nefropatiu (31 275 pacientov; 718,8 prípadov na 100 000 obyvateľov vo veku 19 a viac rokov). Deťom a mladistvým boli najčastejšie diagnostikované iné choroby obličiek (14 129 pacientov; 1 304,1 prípadov na 100 000 obyvateľov do 18 rokov).

Dialyzačné stacionáre

Do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL) bolo v minulom roku zapojených 4 458 pacientov (82 prípadov na 100 000 obyvateľov). Oproti roku 2020 klesol počet osôb liečených v dialyzačných stacionároch o 1,9 %, avšak pri porovnaní s rokom 2009 vzrástol ich počet o 11,1 %.
 

Viac ako tretina pacientov (34,1 %) mala dialyzačnú terapiu indikovanú na základe chronického ochorenia obličiek zapríčineného diabetom mellitus (diabetická nefropatia). V režime PDL sa tiež liečilo 15,5 % pacientov s tubulointersticiálnymi nefritídami a 14,6 % osôb s hypertenznou a vaskulárnou nefrosklerózou.
 
Pravidelnú dialyzačnú liečbu podstupovali najmä starší pacienti vo veku 70 a viac rokov (296,3 prípadov na 100 000 obyvateľov identického veku) a 60 až 69 rokov (183,2 /100 000).
 
Ku koncu uplynulého roka bolo na čakacej listine na transplantáciu obličky zaradených 343 osôb a transplantácia obličky bola vykonaná u 105 pacientov.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.