Elektronický recept

Zdieľanie údajov o zdravotnom stave pacienta medzi lekármi je jedným z dôležitých nástrojov pre pohotové posúdenie stavu pacienta a stanovenie liečby. Informácie poskytnuté na správnom mieste a v správnom čase pomôžu napríklad eliminovať riziko interakcií liekov.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera zdravotná poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa sa dohodli na novom koncepte elektronického predpisu, výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok v rámci národného systému ezdravie.
 
Nový koncept využíva existujúce elektronické služby zdravotných poisťovní a integruje ich do národného systému ezdravie (pôvodne eHealth) pod doménou erecept. Cieľom nového konceptu elektronickej preskripcie a dispenzácie je priniesť čo najmenej zmien pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS), zdravotníckych pracovníkov (ZP) a tiež pre ich dodávateľov.
 
Elektronické recepty sú neodmysliteľnou súčasťou elektronického zdravotníctva na Slovensku.Elektronický recept prispieva k zvýšeniu bezpečnosti pacienta, efektívnej a účelnej liečbe. Lekár vykonáva predpis rovnako ako doteraz, zmenou je prihlásenie a overenie lekára cez elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP). V systéme lekára sa vytvárajú elektronické záznamy pre národný systém a na pozadí sa realizuje kontrola, ktorá lekárovi poskytne informácie o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách.
 
Ako ovplyvní nový koncept poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov?
 
Nevyhnutné technické úpravy sa udejú na pozadí medzi informačnými systémami zdravotných poisťovní a Národným zdravotníckym informačným systémom (NZIS). Vďaka tomu lekári ani lekárnici nepocítia pri elektronickom predpise alebo výdaji žiadnu zmenu, teda naďalej budú predpisovať a vydávať lieky a pomôcky prostredníctvom svojho softvéru tak ako doteraz. Zároveň budú môcť byť zapojení aj do systému ezdravie.
 
Jedinou zmenou bude používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka ePZP – ako náhrada pečiatky a podpisu (legislatívna povinnosť od 1. januára 2018) a možnosť lekára vyznačiť zákaz výdaja náhradného lieku priamo do elektronického preskripčného záznamu.
 
Ako bude elektronický predpis a výdaj fungovať v praxi?
 
Lekár sa autentifikuje v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) prostredníctvom ePZP karty, ktorá nahrádza jeho súčasnú pečiatku a podpis na papierovom recepte.
Pacient predloží preukaz poistenca v ambulancii u lekára a lekár ho vyhľadá vo svojom informačnom systéme. Po vyšetrení pacienta lekár predpíše liek alebo zdravotnú pomôcku a elektronický recept podpísaný ePZP kartou sa odošle do NZIS. Systém lekára upozorní na potenciálne liekové interakcie či duplicity. Podpisovanie vykonáva certifikovaný ambulantný systém lekára, do ktorého je lekár prihlásený. Pacient má možnosť požiadať lekára o papierový recept na konkrétny liek, preto sa pri predpise lieku lekár pýta pacienta, či si želá recept vytlačiť na papier alebo nie. Pacient využíva papierový recept najmä v prípade, keď si neželá, aby lekárnik videl v systéme celý zoznam jeho predpísaných a ešte nevydaných liekov. Ak pacient v lekárni predloží papierový recept, lekárnik vidí len liek uvedený na ňom. Lekárnik identifikuje pacienta pomocou rodného čísla z preukazu poistenca.
Informácia o výdaji liekov sa automaticky zapisuje do NZIS. Lekár tak má prehľad o tom, či si pacient vyzdvihol liek v lekárni.
 
Kde pacient uvidí zoznam predpísaných liekov?
 
Pacient má prístup k svojim údajom cez Národný portál zdravia (www.npz.sk), kde je klientska zóna - v pravom hornom rohu „Moja zdravotná knižka.“ V zdravotnej knižke má pacient k dispozícii svoju zdravotnú dokumentáciu i zoznam predpísaných a vydaných liekov. Používanie elektronickej zdravotnej knižky je podmienené vlastníctvom elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom (BOK) a čítačkou elektronickej identifikačnej karty eID, ktorú pacient pripojí k svojmu počítaču.
 
Čo ak si pacient zmení poisťovňu?
 
V prípade zmeny zdravotnej poisťovne údaje o liekoch pacienta v jeho elektronickej zdravotnej knižke zostanú. Informácia o zmene zdravotnej poisťovne sa automaticky dostane do systému elektronického zdravotníctva.