Rovnopisy neintervenčných klinických štúdií

Národné centrum zdravotníckych informácií v zmysle §45, ods.7 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov zverejňuje rovnopisy spracovaných výsledkov neintervenčných klinických štúdií.
 
Rovnopisy spracovaných výsledkov neintervenčných klinických štúdií je potrebné zasielať vo formáte PDF na adresu zakon362@nczisk.sk
Názov Rovnopis Zadávateľ
Záverečná správa neintervenčnej klinickej štúdie BEL114256 Z004849-2023-rovnopis GSK (Ireland) Limited
Záverečná správa neintervenčnej klinickej štúdie ENGAGE č. OBS15829 Z007999-2021-rovnopis sanofi-aventis
Výsledky neintervenčnej klinickej štúdie OTIVACTO č. 1237.44 Z002289-2021-rovnopis Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Výsledky neintervenčnej klinickej štúdie POLARIS Z005586-2019-rovnopis Bayer HealthCare AG, Germany
Záverečná správa neintervenčnej klinickej štúdie Connect IBD (ZOB INF 1402) Z004666-2019-rovnopis Pfizer Inc.
Rovnopis spracovaných výsledkov neintervenčnej klinickej štúdie PMR-EC-1213 Z001503-2018-rovnopis Astellas Pharma Europe Ltd.
Záverečná správa štúdie LEOS - č. XM22-ONC-40093 Z001482-2018-rovnopis TEVA Pharmaceuticals Europe B.V.
Rovnopis spracovaných výsledkov neintervenčnej klinickej štúdie 20110240 Z01201-2018-rovnopis Amgen
Rovnopis spracovaných výsledkov neintervenčnej klinickej štúdie 178-MA-1002 Z05836-2017-rovnopis Astellas Pharma Europe Ltd.
Rovnopis spracovaných výsledkov neintervenčnej klinickej PASS štúdie FLT9503 Z04917-2017-rovnopis SCOPE INTERNATIONAL PRAHA, s.r.o.
Rovnopis spracovaných výsledkov neintervenčnej klinickej štúdie RO-2455-407-RD Z01895-2017-rovnopis Takeda Pharmaceuticals International GmbH
Záverečná správa o neintervenčnom regionálnom klinickom skúšaní fázy Ametyst LD 40409 Z01546-2017-rovnopis Biogen Slovakia, s.r.o.
Záverečná správa klinického skúšania Latyss
SLK-TYS-11-10230
Z01208-2017-rovnopis Biogen Slovakia, s.r.o.
Záverečná správa ku neintervenčnému klinickému skúšaniu ML 29712 Z04438-2016-rovnopis Roche Slovensko, s.r.o.
Rovnopis spracovaných výsledkov pre neintervenčný produktový register SALY (LIXISL06943) Z04342-2016-rovnopis sanofi-aventis
Clinical Study Report z neintervenčného klinického skúšania ML 25526 Z01813-2016-rovnopis Roche Slovensko, s.r.o.
Rovnopis spracovaných výsledkov neintervenčnej klinickej štúdie č. 20110132 Z00708-2016-rovnopis Amgen
Záverečná správa ku klinickému skúšaniu ML 25523 Z00845-2015-rovnopis Roche Slovensko, s.r.o.
Správa z neintervenčného klinického skúšania 200543: Fixná kombinácia bisoprololu a amlodipínu Z03095-2014-rovnopis MERCK SP. Z O.O.
Zhrnutie spracovaných výsledkov z neintervenčnej klinickej štúdie MV25600 GEN-C Z05071-2014-rovnopis Roche Slovensko, s.r.o.
Zhrnutie spracovaných výsledkov z neintervenčnej klinickej PASS štúdie MV22255 Guard-C Z03720-2014-rovnopis Roche Slovensko, s.r.o.
Dátum poslednej aktualizácie: 15.08.2023