Protokoly neintervenčných klinických štúdií

Národné centrum zdravotníckych informácií v zmysle §45, ods.6 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov zverejňuje protokoly neintervenčných klinických štúdií.
 
Protokoly neintervenčných klinických štúdií je potrebné zasielať vo formáte PDF na adresu zakon362@nczisk.sk
Názov Protokol Zadávateľ
Protokol neintervenčnej klinickej štúdie č. 7037167 Z003114-2023-protokol Gedeon Richter
Protokol neintervenčnej klinickej štúdie č. 206242 Z001077-2023-protokol ViiV Healthcare UK Limited
Protokol neintervenčnej klinickej štúdie MuSicaIE (MN39889) Z000674-2020-protokol Roche Slovensko, s.r.o.
Protokol neintervenčnej klinickej štúdie NE292 (MS700568-0102) Z005000-2019-protokol Nezisková organizácia CARMENTA
Protokol observačného klinického skúšania č. 20170129 Z01540-2018-protokol Amgen Inc.
Protokol neintervenčnej klinickej štúdie ZOB INF 1402 Z06226-2017-protokol

Z06226-2017-abstrakt
Hospira, UK Ltd.
Protokol neintervenčnej klinickej štúdie SPPA – č. NCT03105687 Z04709-2017-protokol Farmaceutická fakulta UK
Protokol neintervenčnej klinickej štúdie SATELIT – ALIROL07987 Z03411-2017-protokol sanofi-aventis
Protokol neintervenčnej klinickej štúdie OTIVACTO – č.1237.44 Z01724-2016-protokol Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Protokol multicentrickej medzinárodnej neintervenčnej klinickej štúdie BELIEVE - č. 178-MA-1002 Z00066-2015-protokol Astellas Pharma Europe Ltd.
Účinnosť Lyxumie ® pri liečbe pacientov s diabetom 2. typu v bežnej lekárskej praxi v Českej a Slovenskej republike - protokol neintervenčnej klinickej štúdie SALY – LIXISL06943 Z03909-2014-protokol sanofi-aventis
Protokol neintervenčnej klinickej Pass štúdie č. FLT 9503 s Flutiformom® Z00381-2014-protokol Mundipharma Research Limited
Protokol neintervenčnej klinickej štúdie - Amgen
č. 20110240
Skúšaný liek - Xgeva
Z03445-2013-protokol Amgen GmbH Vienna
Protokol neintervenčnej klinickej štúdie POLARIS – č. 16459 Z02981-2013-protokol Bayer HealthCare AG, Germany
Medzinárodný prieskum hypoglykémie u pacientov s diabetom, ktorí sú liečení inzulínom – protokol č. INS-4019 Z01742-2013-protokol Novo Nordisk
Protokol neintervenčnej klinickej štúdie č. CFTY720D2406 Z05815-2012-protokol NOVARTIS Pharma Services AG
Protokol neintervenčnej klinickej štúdie – Amgen č. 20110132 Z04841-2012-protokol Amgen Inc.
Klinický register pacientov s ťažkou a veľmi ťažkou CHOCHP liečených prípravkom Daxas – protokol č. RO-2455-407-RD S01360-2012-protokol Takeda Pharmaceuticals International GmbH
Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2023