Potraty

Prehľad o potratoch žien v zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky - počet potratov je uvádzaný podľa druhu potratu, územného členenia trvalého bydliska ženy alebo územia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bol potrat vykonaný. Potraty sú dokumentované aj podľa veku ženy, počtu živonarodených detí pred potratom, veku a hmotnosti plodu, rodinného stavu, vzdelania ženy, podľa počtu doterajších pôrodov či predchádzajúcich potratov. Publikačné tabuľkové výstupy obsahujú vývoj ukazovateľov potratovosti od roku 1997.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z (MZ SR) 7-12
 
 
Interaktívne výstupy (infografiky)
 • Potraty v Slovenskej republike 2023
  • publikačné tabuľkové výstupy Potraty v Slovenskej republike 2023 (XLSX, 918 kB) (918 kB) Potraty v Slovenskej republike 2023 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 31.05.2024
  • správa k publikovaným výstupom Potraty v Slovenskej republike 2023 (PDF, 637 kB) (637 kB) Dátum publikovania: 31.05.2024

 • Potraty v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Potraty v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 903 kB) (903 kB) Potraty v Slovenskej republike 2022 (ODS, 1,0 MB) (1,0 MB) Dátum publikovania: 05.05.2023
  • správa k publikovaným výstupom Potraty v Slovenskej republike 2022 (PDF, 557 kB) (557 kB) Dátum publikovania: 05.05.2023

 • Potraty v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Potraty v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 620 kB) (620 kB) Potraty v Slovenskej republike 2021 (ODS, 1,0 MB) (1,0 MB) Dátum publikovania: 29.4.2022
  • správa k publikovaným výstupom Potraty v Slovenskej republike 2021 (PDF, 567 kB) (567 kB) Dátum publikovania: 29.4.2022

 • Potraty v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Potraty v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 428 kB) (428 kB) Potraty v Slovenskej republike 2020 (ODS, 949 kB) (949 kB) Aktualizované 2.11.2021
  • správa k publikovaným výstupom Potraty v Slovenskej republike 2020 (PDF, 527 kB) (527 kB)

 • Potraty v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Potraty v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 429 kB) (429 kB) Potraty v Slovenskej republike 2019 (ODS, 411 kB) (411 kB) Aktualizované 7.5.2021
  • správa k publikovaným výstupom Potraty v Slovenskej republike 2019 (PDF, 702 kB) (702 kB) Dátum publikovania: 17.4.2020

 • Potraty v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Potraty v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 412 kB) (412 kB) Potraty v Slovenskej republike 2018 (ODS, 383 kB) (383 kB) Dátum publikovania: 11.4.2019
  • správa k publikovaným výstupom Potraty v Slovenskej republike 2018 (PDF, 640 kB) (640 kB) Dátum publikovania: 11.4.2019

 • Potraty v Slovenskej republike 2017
  Potraty v Slovenskej republike 2017 (PDF, 1,0 MB) (1,0 MB) Potraty v Slovenskej republike 2017 (XLSX, 182 kB) (182 kB) Potraty v Slovenskej republike 2017 (ODS, 165 kB) (165 kB)

 • Potraty v Slovenskej republike 2016
  Potraty v Slovenskej republike 2016 (PDF, 1,0 MB) (1,0 MB) Potraty v Slovenskej republike 2016 (XLSX, 155 kB) (155 kB) Potraty v Slovenskej republike 2016 (ODS, 143 kB) (143 kB)

 • Potraty v Slovenskej republike 2015
  Potraty v Slovenskej republike 2015 (PDF, 1,1 MB) (1,1 MB)

 • Potraty v Slovenskej republike 2014
  Potraty v Slovenskej republike 2014 (PDF, 917 kB) (917 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 04.06.2024