Gynekologicko-pôrodnícka ambulantná starostlivosť

Údaje z oblasti ambulantnej gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti zahŕňajú základné informácie o počte, metódach a druhoch gynekologických vyšetrení, o návštevách podľa druhu, o počte žien v reprodukčnom veku užívajúcich antikoncepciu a vývoji jej užívania.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie A (MZ SR) 7-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

Interaktívne výstupy (infografiky)

Publikačné tabuľkové výstupy a správa k publikovaným výstupom
 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 160 kB) (160 kB) Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2021 (ODS, 740 kB) (740 kB) Dátum publikovania: 20.12.2022
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2021 (PDF, 579 kB) (579 kB) Dátum publikovania: 20.12.2022

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.
 • Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie za roky 2013 – 2020
  • Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie za roky 2013 – 2020 (XLSX, 49 kB) (49 kB) Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie za roky 2013 – 2020 (ODS, 53 kB) (53 kB) Dátum publikovania: 9.12.2021

 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 157 kB) (157 kB) Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2020 (ODS, 760 kB) (760 kB) Aktualizované : 10.12.2021
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2020 (PDF, 538 kB) (538 kB) Aktualizované : 10.12.2021
 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 132 kB) (132 kB) Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2019 (ODS, 465 kB) (465 kB) Dátum publikovania: 13.1.2021
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2019 (PDF, 220 kB) (220 kB) Dátum publikovania: 13.1.2021
 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 89 kB) (89 kB) Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2018 (ODS, 72 kB) (72 kB) Dátum publikovania: 13.1.2020
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v Slovenskej republike 2018 (PDF, 478 kB) (478 kB) Dátum publikovania: 13.5.2020

 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017
  Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017 (PDF, 319 kB) (319 kB) Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017 (XLSX, 44 kB) (44 kB) Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017 (ODS, 35 kB) (35 kB)

 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2016
  Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2016 (PDF, 284 kB) (284 kB) Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2016 (XLSX, 45 kB) (45 kB) Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2016 (ODS, 35 kB) (35 kB)

 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2015
  Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2015 (PDF, 274 kB) (274 kB)

 • Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2014
  Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2014 (PDF, 293 kB) (293 kB)

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 26.01.2023