Výkaz M 3-04

Štvrťročný výkaz o mzdových prostriedkoch a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve

Por. č. Názov súboru Platnosť od
1. Formulár výkazu (PDF, 2,1 MB) 06.03.2014
2. Metodika výkazu (PDF, 464 kB) 06.03.2014
3. Zmeny M3 (PDF, 114 kB) 06.03.2014
4. XML dátové rozhranie (XSD, 28 kB) 06.03.2014
5. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 90 kB) 06.03.2014
6. Zmeny M3 XML (PDF, 190 kB) 06.03.2014

Termín predloženia údajov je do 14. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku.

Kontakt pre spracovanie výkazu M (MZ SR) 3-04:
Ing. Eva Habalová, tel.: 02 / 57269 412, e-mail: eva.habalova@nczisk.sk