Výkaz L 2-04

Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, ZP a DP uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Por. č. Názov súboru Platnosť od
1. Formulár výkazu (PDF, 599 kB) 17.02.2014
2. Metodika výkazu (PDF, 183 kB) 17.02.2014
3. XML dátové rozhranie (XSD, 7 kB) 21.01.2014
4. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 10 kB) 21.01.2014

Termín predloženia údajov je do 60 dní po sledovanom štvrťroku (viď metodiku).

Kontakt pre spracovanie výkazu L 2-04:
Róbert Mikuš, tel.: 02 / 57269 420, e-mail: robert.mikus@nczisk.sk
Ing. Katarína Dušková, tel.: 02 / 57269 405, e-mail: katarina.duskova@nczisk.sk