Výkaz L 1-04

Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, ZP a DP

Por. č. Názov súboru Platnosť od
1. Formulár výkazu (PDF, 693 kB) 17.02.2014
2. Metodika výkazu (PDF, 208 kB) 17.02.2014
3. Zmena formulára výkazu (PDF, 122 kB) 21.05.2014
4. XML dátové rozhranie (XSD, 403 kB) 21.01.2014
5. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 18 kB) 21.01.2014
6. Zmena L01 (PDF, 254 kB) 21.01.2014

Termín predloženia údajov je do 30 dní po sledovanom štvrťroku (viď metodiku).

Kontakt pre spracovanie výkazu L 1-04
Róbert Mikuš, tel.: 02 / 57269 420, e-mail: robert.mikus@nczisk.sk
Ing. Katarína Dušková, tel.: 02 / 57269 405, e-mail: katarina.duskova@nczisk.sk