Výkaz L 2-04

Štvrťročný výkaz o spotrebe liekov, DP a ZP vydaných na lekársky predpis alebo lekársky poukaz

Por. č. Názov súboru Platnosť od
1. Formulár výkazu (PDF, 380 kB) 17.01.2013
2. Metodika výkazu (PDF, 426 kB) 17.01.2013
3. XML dátové rozhranie (XSD, 7 kB) 21.03.2013
4. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 10 kB) 21.03.2013

Termín predloženia údajov je do 60 dní po sledovanom štvrťroku (viď metodiku).

Kontakt pre spracovanie výkazu L 2-04:
Róbert Mikuš, tel.: 02 / 57269 420, e-mail: robert.mikus@nczisk.sk