Výkaz E 1-04

Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve pre príspevkové a neziskové organizácie a akciové spoločnosti

Por. č. Názov súboru Platnosť od
1. Formulár výkazu (PDF, 555 kB) 23.01.2013
2. Metodika výkazu (PDF, 399 kB) 23.01.2013
3. XML dátové rozhranie (XSD, 503 kB) 23.01.2013
4. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 415 kB) 23.01.2013
5. Číselník nákladových stredísk (PDF, 265 kB) 23.01.2013
6. Metodika rozvrhovania (PDF, 95 kB) 14.03.2012
7. Príklad rozvrhovania (PDF, 408 kB) 14.03.2012

Všetky materiály k výkazu E 1-04 sú oproti roku 2012 BEZ ZMIEN.

Termín predloženia údajov je do 25. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku. V prípade nemožnosti splnenia tohto termínu, oznámte to našej kontaktnej pracovníčke s odhadovaným termínom plnenia.


Kontakt pre spracovanie výkazu E 1-04
Monika Veliká, tel.: 02 / 57269 428, e-mail: monika.velika@nczisk.sk