Výkaz E 1-04

 
Por. č. Názov súboru Platnosť od
1. Formulár výkazu (PDF, 743 kB) 14.03.2012
2. Metodika výkazu (PDF, 273 kB) 14.03.2012
3. XML dátové rozhranie (XSD, 597 kB) 25.04.2012
4. Štruktúra výkazu a kontroly (HTML, 427 kB) 30.05.2012
5. Zmeny v dátovom rozhraní (PDF, 115 kB) 30.05.2012
6. Číselník nákladových stredísk (PDF, 219 kB) 14.03.2012
7. Nové nákladové strediská v roku 2012 (PDF, 93 kB) 14.03.2012
8. Metodika rozvrhovania (PDF, 95 kB) 14.03.2012
9. Príklad rozvrhovania (PDF, 408 kB) 14.03.2012

Termín predloženia údajov je do 25. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku. V prípade nemožnosti splnenia tohto termínu, oznámte to našej kontaktnej pracovníčke s odhadovaným termínom plnenia.

Kontakt pre spracovanie výkazu E 1-04
 
Monika Veliká, tel.: 02 / 57269 428, e-mail: monika.velika@nczisk.sk